زندگی چیست؟

ژوئن 13, 2012 admin 0

زندگی می تواند فرصتی باشد برای فکر کردن و کارکردن بر مشکلات بشری با هدف پایان بخشیدن به درد و رنج انسانها.

No Image

آتش ِ میترا

دسامبر 21, 2011 admin 0

رهایی از گرسنگی و تشنگی دانه و آب را //

بر بستر ِ زمین می کارد و می بارد //

تا آدمیان تشنه ی نان گرسنه ی آب //

گسسته واژگون نگردند

No Image

خودرهاگران: صداقت راز پیروزی مبارزه ماست

سپتامبر 13, 2011 admin 0

وقتی می گوییم که «بله، مبارزه که خیلی مهم است» اما در عین حال زندگی عادی خود را می کنیم و برای هر کار دیگری جز مبارزه وقت پیدا می کنیم معلوم می شود که معنای واقعی حرفمان این بوده است که «نخیر، مبارزه خیلی هم مهم نیست.»