Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
13 August 2022 /  شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱

سقف خواست هایمان را آن قدر بالا ببریم که رژیم از آن جا بیفتد.

سقف خواست هایمان را آن قدر بالا ببریم که رژیم از آن جا بیفتد.

در این روز قدرت مردم را به رژیم نشان دهیم.

یکشنبه ۵ آذر – عاشورا
در این روز قدرت مردم را به رژیم نشان دهیم.

جنگ ما با رژیم بر سر اخلاق است.

جنگ ما با رژیم بر سر اخلاق است.

خیابان های ایران را به محل جشن سقوط دیکتاتور تبدیل خواهیم کرد.

رژیم بشار اسد در حال سقوط است. آماده جشن سقوط دیکتاتور دمشق در خیابان های ایران باشیم.

پیام کنشگران یک درصدی به دژخیمان رژیم: وای بر شما اگر این عزیز را از دست دهیم!

پیام کنشگران یک درصدی به دژخیمان رژیم:
وای بر شما اگر این عزیز را از دست دهیم!

مسئولیت جان نرگس محمدی و محمد صدیق کبودوند به عهده ی رژیم است. جوانان میهن گفته اند که از بین بردن آنها را بی جواب نخواهند گذاشت.

مسئولیت جان نرگس محمدی و محمد صدیق کبودوند به عهده ی رژیم است.
جوانان میهن گفته اند که از بین بردن آنها را بی جواب نخواهند گذاشت.

وقتی وزیر اطلاعات رژیم از آموزش جوانان برای رزم خیابانی ابزار نگرانی می کند

واکنش وزیر اطلاعات رژیم و ترس او از این آموزش ها یک بار دیگر درستی مسیر انتخاب شده توسط سازمان خودرهاگران را تایید می کند. رادیو اتحاد در این مسیر تلاش می کند. بدیهی است که یاری تک تک شما ایرانیان در این راه و مسیر می تواند در گسترش این کار موثر باشد. از رادیو اتحاد حمایت کنید،

آخرین روزهای عمر رژیم بشار اسد است در تدارک جشن بزرگ مردمی در شهرهای سراسر ایران باشیم

آخرین روزهای عمر رژیم بشار اسد است
در تدارک جشن بزرگ مردمی در شهرهای سراسر ایران باشیم

حساسیت دستگاه امنیتی رژیم نسبت به کنفرانس های آلترناتیو سازی نیست، نسبت به آموزش جوانان در رزم اجتماعی و هدایتگری شورش هاست

آخوند مصلحی وزیر اطلاعات رژیم: “دامن زدن به نارضایتی‌های اجتماعی از جمله اهداف دشمنان است و آنها سعی در آموزش جوانان به منظور استفاده از آنها در اغتشاشات خیابانی دارند.”

رادیو اتحاد: آغاز هفتمین ماه فعالیت: در خدمت آموزش سازماندهی اجتماعی

آخوند مصلحی وزیر اطلاعات رژیم: “دامن زدن به نارضایتی‌های اجتماعی از جمله اهداف دشمنان است و آنها سعی در آموزش جوانان به منظور استفاده از آنها در اغتشاشات خیابانی دارند.”