Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
۳۱ شهریور ۱۴۰۰پخش زنده رادیو اتحاد
22 September 2021 /  چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

زلزله ی آذربایجان: هشدار طبیعت به یک ملت خود را به خواب زده

تا پاسدار و آخوند در حاکمیت هستند از این بلا‌ها همچنان ادامه خواهد داشت و وضع رو به وخامت هر چه بیشتر خواهد گذاشت.

فاجعه زلزله ی آذربایجان نشان داد که کسی‌ به نجات ما نمی‌‌آید، خود را آماده کنیم.

فاجعه زلزله ی آذربایجان نشان داد که کسی‌ به نجات ما نمی‌‌آید، خود را آماده کنیم.

هموطنان! خودسازماندهی کنید.

فاجعه ی زلزله آذربایجان بار دیگر لزوم سازماندهی و کسب آمادگی برای مقابله با پیشامدهای احتمالی‌ را هر چه برجسته تر می‌کند. هموطنان! خودسازماندهی کنید.

از حالا به فکر باشیم و اقدام کنیم.

زلزله آذربایجان هشداریست به همه ی کنشگران و فعالان مسئولیت پذیر که باید آماده فجایع به مراتب بدتری بود. از حالا به فکر باشیم و اقدام کنیم.

پیام همدردی سازمان خودرهاگران با هموطنان داغدار در آدربایجان

درگذشت گروهی از هموطنان عزیزمان را در زلزله ی آذربایجان خدمت تمامی مردم ایران تسلیت می گوییم.