خودرهاگران: مردم را تشویق کنیم که در پی حرکت و واکنش جمعی باشند.

نوامبر 16, 2011 admin 0

در شرایط کنونی که هر روز به احتمال یک جنگ خانمانسوز نزدیک می شویم هر ساعت از زمانی که در اختیار ماست مهم است، آن را بیهوده هدر ندهیم. این ها می تواند آخرین روزها و آخرین ساعت ها برای نجات ایران و ایرانی باشد.