Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
۳۱ شهریور ۱۴۰۰پخش زنده رادیو اتحاد
22 September 2021 /  چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

برخلاف خواست دولت در این پنج روز در تهران بمانید

تعطیلی پنج روزه – “درخواست دولت: تهرانی‌ها به سفر بروند”
این همان کاریست که نباید کرد، باید در تهران ماند و از شهرستان ها به تهران آمد و این چند روز را به جهنمی برای رژیم تبدیل کرد.

زلزله ی آذربایجان: هشدار طبیعت به یک ملت خود را به خواب زده

تا پاسدار و آخوند در حاکمیت هستند از این بلا‌ها همچنان ادامه خواهد داشت و وضع رو به وخامت هر چه بیشتر خواهد گذاشت.

آماده ی به دست گرفتن کنترل و مدیریت محله، دهکده و شهرستان خود باشید.

آماده ی به دست گرفتن کنترل و مدیریت محله، دهکده و شهرستان خود باشید.