Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
30 September 2022 /  جمعه ۸ مهر ۱۴۰۱

عصیانگر باشید، برده نمیرید.

عصیانگر باشید، برده نمیرید.

نبرد اجتماعی در ایران می تواند از این قانونمندی پیروی کند

تحقق این روند از یکسو به شرایط عینی بستگی دارد و از طرف دیگر به اراده ی کنشگران جامعه برای سازماندهی. شرایط عینی دارد برای فروپاشی اقتصادی رژیم فراهم می شود. اما نیاز به عنصر سازمانده می باشد.

آن که می گوید من به خاطر مشکلات شخصی و خانوادگی نمی توانم به مبارزه برای آزادی بپیوندم حرف ماهی در تنگ را می زند.

پس، ماهی عصیانگر از دوستش پرسید: آیا می آیی که با هم برای رسیدن به دریای آبی و بیکران و زلال تلاش کنیم. و ماهی در تنگ گفت: من فعلا درگیر مسائل و مشکلات این تنگ هستم و نمی توانم به آن چه می گویی بپیوندم. آن که می گوید من به خاطر مشکلات شخصی […]