Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
6 July 2022 /  چهارشنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۱

به‌جای فدرالیسم و قوم‌گرایی به فکر قدرت اجتماعی باشیم – کورش عرفانی

مشکل در تمرکز قدرت در دست غیرکُرد و غیرآذری نیست، مشکل در تمرکز قدرت در دست حکومت است، هر حکومتی. راهکار در جدا شدن کُرد و آذری از مجموعه‌ی ایران نیست، در این است که قدرت اجتماعی در جای‌جای ایران شکل گیرد. نیاز به این است که شهروند ایرانی، آذری و خراسانی و خوزستانی و بلوچ و کُرد و غیره در سرنوشت اجتماعی خویش و نه در جست‌وجوی تعیین تکلیف قومی خویش فعال شوند.

خودسازماندهی یعنی…

خودسازماندهی یعنی تبدیل شدن به شهروندانی که در کنارهم از منافع خویش دفاع می کنیم.

خودسازماندهی یعنی قادر باشیم به طور جمعی مقابل قتل و ستم و استثمار قرار بگیریم.

خودسازماندهی یعنی قادر باشیم به طور جمعی مقابل قتل و ستم و استثمار قرار بگیریم.

آزادی بیان برای همه

خاموش کردن پیام آوران نسل جوان نمیتواند مانع آزدیخواهی گردد

زمان زیر سوال بردن اعتقادات برای جان انسان است.

به مناسبت صدور حکم قتل شاهین نجفی –

دوره ی زیر سوال بردن جان انسان برای اعتقادات گذشته است،
زمان زیر سوال بردن اعتقادات برای جان انسان است.

سرنیزه سلاح سخت برای قتل انسان و مذهب سلاح نرم برای قتل انسانیت است.

سرنیزه سلاح سخت برای قتل انسان و
مذهب سلاح نرم برای قتل انسانیت است.

نوروز در اسارت

دگر نوروزِ در بند اِسارت را نمی خواهم !

دگر این زندگیّ پُر حِقارت را نمی خواهم !

خودرهاگران: اوضاع رو به بحران است، سازماندهی کنید

سازمان خودرهاگران با باور خود از همان ابتدای فعالیت خویش تاکنون به ضرورت سازماندهی اقدام به تاسیس یک سایت تخصصی در این زمینه کرده و هم چنین یک رادیو ماهواره ای را در دست راه اندازی دارد. علاقمندان به آموزش سازماندهی با ما تماس بگیرند.

جدا سازی تاریخنگاری و سیاست

یکی از کوشش های درجه اول کنشگران اپوزیسیون باید جلب اعتماد مردم از طریق رفتار و گفتار وکردار درست خود باشد. باید با تمام نیرو و امکانات کوشید تا مردم نسبت به سیاسیون اعتمادی واقعی‌ پیدا کنند. اگر بطور جدی برای این اعتماد سازی کار نشود موتور آلترناتیو سازی که امروز خوشبختانه از سوی بسیاری از نحله هائی سیاسی به حرکت در آماده است به درستی‌ نخواهد چرخید.

ریشه های نا هنجاریهای اجتماعی

در کشور ما ایران، خشونت و رفتارهای ضد انسانی توسط سردمدارانش، اعمال و تشویق و ترغیب می شود. نمونه این گونه رفتارها برخورد توهین آمیز و غیر انسانی ماموران امنیتی پلیس ارشاد و نظایرآن با مردم، شلاق در ملا عام، سنگسار و اعدام های خیابانی را می توان نام برد.