مکتب انسانی

نوامبر 24, 2012 admin 0

هر بخردی برمکتب انسانگرایی شایق است
کاوه بباشد یاور هرکس که از اینهاستی

عصر حجريها

سپتامبر 19, 2012 admin 0

مغز او چون سنگواره باشد اي كاوه بدان
روي اعصاب همه آن كار خيشين مي كند