No Image

جنگ هست اما زرگری نیست. کورش عرفانی

آوریل 28, 2011 admin 0

جان کلام این که رژیم مردنی و رفتنی شده است. اینک با من و توی ایرانی است که تصمیم بگیریم چه موقع ضربه ی نهایی را به او را وارد آوریم. ضربه ای که باید حساب شده و سازمان یافته باشد. و هر چه زودتر بهتر. زیرا این بیمار پلید و بدکار می خواهد تا آخرین لحظه حیات ننگین خویش بکشد و از بین ببرد.

No Image

گزارش از درون زندان های رژیم ( قسمت دوم) – اختصاصی سازمان خودرهاگران

آوریل 24, 2011 admin 0

تعداد زیادی از سیاسی ها اعتصاب غذا کرده و حال تعدای از عزیزان وخیم می باشد، خصوصا اقای اوسانلو. خواهشمند است در روز کارگر برای حمایت از این رییس سندیکای اتوبوس رانی تهران از مردم دعوت به تجمع کنید شما و گروهای سیاسی دیگر.