Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
7 July 2022 /  پنج شنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۱

همکاری با خودرهاگران

افرادی که مایل به همکاری با خودرهاگران هستند می توانند به یکی از دو شکل زیر این کار را بکنند:

  • عضو: فردی است که به طور مداوم و در چارچوب تشکیلات فعالیت می کند.
  • همیار: فردی است غیرعضو که از طریق مالی یا فکری یا به طریقی دیگر به تشکیلات یاری می رساند.

 

عضویت در خودرهاگران

هرداوطلب عضویت در تشکیلات خودرهاگران می پذیرد که با عضویتش به مبانی زیر پایبند باشد:

  •  اخلاق مداری انسان محور
  • خردگرایی
  • انضباط رفتاری
  • جستجوی تکمیل و بهبود

 

شرایط عضویت

هر فرد برای عضویت در تشکیلات خودرهاگران :

  • آپادمان تشکیلات را با دیدی مثبت بنگرد.
  • ضوابط تشکیلاتی را بپذیرد.