No Image

آغاز دعوت جنبش از حضور نیروهای برانداز – کورش عرفانی

ژوئن 13, 2010 admin 3

رویدادهایی که حول راهپیمایی از پیش برنامه ریزی شده ی 22 خرداد، لغو آن توسط موسوی-کروبی و آن چه به طور واقعی در این روز گذشت اتفاق افتاد افق تازه ای در تحلیل جنبش اعتراضی کنونی باز کرده است. نوشته ی حاضر جنبش را از […]

No Image

آن چه برای 22 خرداد باید بدانید

ژوئن 9, 2010 admin 1

راهنمای عملی برای تظاهرات 22 خرداد و اعتراضات جمعی روزهای بعد جزوه ی آموزشی http://khodrahagaran.org/22khordad89.pdf www.khodrahagaran.org/Nafarmani.html کمیتھ مبارزه ی نافرمانی مدنی سازمان خودرھاگران خرداد 1389 مقدمه : مبارزه باید با هدف مشخصی انجام شود. در غیر این صورت دچار فرسایش می گردد. هدف مشخص یعنی […]

No Image

عقب نشینی روسیه شاخصی برای پایان عمر رژیم

می 27, 2010 admin 0

روسیه از حمایت از رژیم در پرونده ی اتمی دست برداشته شده است و با نظر قدرت های غربی برای تحریم های بیشتر علیه ایران همسو شده است. رژیم در حال از دست دادن آخرین حامیان پرهزینه ی خود است که تا به حال میلیاردها […]

No Image

ارتباطات سیاسی را باید از دنیای مجازی فراتر برد

می 11, 2010 admin 0

بی شک کم نبودند کسانی که حاضر بودند با قبول خطرات برای اعتراض به اعدام پنج مبارزی که روز یکشنبه به دار آویخته شدند به مقابل دانشگاه بیایند، اما در عمل چنین نشد. نه فقط به دلیل حضور انبوه نیروهای سرکوبگر، بلکه هم چنین به […]

No Image

خرداد از حالا آماده می شود

آوریل 29, 2010 admin 2

تب شدید نارضایتی و التهاب موجود در جامعه که در انتظار فرصتی است تا به سان آتش زیر خاکستر بیرون بزند میرحسین موسوی و مهدی کروبی را بر آن داشت که برای روز 22 خرداد تقاضای تظاهرات و راهپیمایی بکنند. این امر نشان می دهد […]

No Image

کارگران در روز 11 اردیبهشت برای چیز دیگری جز شعار دادن می آیند

آوریل 29, 2010 admin 0

فراموش نکنیم که کارگران امسال خشمگین اند، این طبقه ی محروم اهل چراغ اتومبیل روشن کردن نیست چون اتومبیلی ندارد و نه اهل مچ بند سبز و … آنها گرسنه اند و می آیند که خشم ناشی از گرسنگی خود را فریاد کنند. باید آنها را شنید و قدرت آنها را دریافت.

No Image

لشگر 11 میلیونی کارگران می تواند رژیم را درهم شکند

آوریل 27, 2010 admin 0

لشگر 11 میلیونی کارگران می تواند رژیم را درهم شکند وجود 11 میلیون کارگر درایران به خوبی گویای نیرویی است که می تواند جنبش آزادیخواهی مردم ایران را به سرانجام برساند. برای این منظور باید از نگاه های ایدئولوژیک خود را آزاد کرد و به […]