Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
6 August 2020 /  پنج شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۹

مرحله ی آماده سازی

در مرحله ی آماده سازی به سه کار می پردازیم
۱) تقویت خودآگاهی در میان اکثریت منفعل
۲) تقویت خودسازماندهی در میان بخش خودآگاه
۳) تدارک عملیاتی نزد کنشگران

جستجوی واژگان کلیدی

با کلیک کردن روی واژه ی محبوب خود مقالات مربوط در خزانه ی سایت خودرهاگران را پیدا کنید: انسان مداری | آزادی|مردمسالاری|عدالت اجتماعی|خودرهاگران سازماندهی آزادیخواهی آگاهی استراتژی انسان لیبرال دمکراسی اتحاد اعتماد ارتباطات پشتیبانی دیکتاتور رهبری فرهنگ خانواده دوستی فروپاشی لجستیک سرنگونی طرح طرحریزی عملیات ملت مخفی کاری مدیریت مردمسالار نافرمانی مدنی وظیفه نظام ورشکسته سازمان بیکاری […]

جزوه ی راهنمای کاری برای تشکیل گروه های اجتماعی فعالیت در داخل کشور

این جزوه طوری تنظیم شده است که بتوانید بدون نیاز به تماس مستمر با ما خود بر اساس راهنمایی های آن از یکسو و ابتکار و خلاقیت و ایده های خود از سوی دیگر اقدام به کار جمعی بکنید. اما در صورتی که نیازی به تماس با ما دیدید با این ایمیل مکاتبه کنید: khodrahagaran@gmail.com

ما می توانیم برای شما مطالب بیشتری را در زمینه های نظری و عملی مبارزه ارسال کنیم. شما هم چنین می توانید به مطالب ما از طریق آدرس زیر دسترسی داشته باشید.
www.khodrahagaran.org

آن چه برای ۲۲ خرداد باید بدانید

راهنمای عملی برای تظاهرات ۲۲ خرداد و اعتراضات جمعی روزهای بعد جزوه ی آموزشی http://khodrahagaran.org/22khordad89.pdf www.khodrahagaran.org/Nafarmani.html کمیتھ مبارزه ی نافرمانی مدنی سازمان خودرھاگران خرداد ۱۳۸۹ مقدمه : مبارزه باید با هدف مشخصی انجام شود. در غیر این صورت دچار فرسایش می گردد. هدف مشخص یعنی این که وقتی به خیابان می رویم باید بدانیم چه […]

راھنمای عملی برای تظاھرات ۲۲ خرداد و اعتراضات جمعی روزھای بعد

راهنمای عملی برای تظاهرات ۲۲ خرداد و اعتراضات جمعی روزهای بعد