No Image

سازماندهی مبارزات کارگری

دسامبر 28, 2011 admin 0

برای هر اعتصاب یا کنش دیگری باید از قبل برنامه ریزی و هماهنگی کنید. تقسیم کار کنید. نظر مثبت کارگران را جلب کنید. هر کس بداند چه نقشی دارد. تصمیم گیری جمعی کنید. تیم های پشتیبانی و تبلیغاتی و مذاکره کننده تشکیل دهید.

No Image

کار خودرهاگران

دسامبر 27, 2011 admin 0

کار خودرهاگران:
کار ما گسترش خودآگاهی میان ستمدیدگان است تا بتوانند به درک خودجوش یا همان خودآگاهی از ضرورت رهایی پی برند. کار دیگر ما آموزش روش های مبارزاتی است که به ستمدیدگان خودآگاه اجازه دهد برای مبارزه ای موثر و رهایبخش اقدام کنند.

No Image

انواع روش های مبارزاتی که می توانید در سازماندهی کارگری به کار گیرید

دسامبر 27, 2011 admin 0

انواع روش های مبارزاتی که می توانید به کار گیرید:
اعتصاب های کوتاه از قبل اعلام شده
اعتصاب های بلند از قبل اعلام شده
اعتصاب های کوتاه غافلگیرانه
اعتصاب کامل نامحدود
کندکردن کار
واردکردن ضرر و از بین بردن بازدهی کار
انواع و اقسام تجمعات و تظاهرات

No Image

آیا اپوزیسیون به این کار مشغول است؟

دسامبر 7, 2011 admin 0

کارگر و دانشجو و کارمند و معلم چگونه باید بدانند که روش مناسب برای سرنگون سازی این رژیم غارتگر و آدمکش کدام است؟ آیا این وظیفه ی اپوزیسیون نیست که این آگاهی و آموزش های جزیی مربوط به این روش را میان مردم پخش کند؟ […]

No Image

منظور از جدیت در مبارزه چیست؟

دسامبر 3, 2011 admin 0

پی گیری. این بهترین واژه ای است که مفهوم جدیت را مصداق می بخشد. یعنی رفتن به سوی این که مبارزه را بدون وقفه و بریدگی پیش ببریم. باید دانست که دستیابی به یک هدف در مبارزه یک سری قانونمندی و روش های کاری دارد که می بایست رعایت شود.