شبنامه آزادی ایران – شماره یک

فوریه 13, 2020 admin 0

هموطنان عزیز زندگی انسانی جمهوری ایرانی جنبش مردمی برای آزادی کشورمان در موج اول خود با قیام دلاورانه ی جوانان در آبان ماه طی موج دوم در دی ماه جنبش تثبیت شد و اینک در موج سوم به سوی گسترش آن می رویم. این جنبش […]

No Image

مروری بر پایه های فکری سازمان خودرهاگران در آستانه سومین سالروز تاسیس آن

ژانویه 5, 2012 admin 0

ما به دنبال یارگیری و جذب نفر نیستیم، ما در پی ترویج اندیشه ی انسان مداری و قدرت اجتماعی در جامعه ی ایران هستیم. تاکتیک ما در شرایط کنونی و برای پیاده کردن استراتژی سازمان عبارت است از اجتماعی کردن این اندیشه. یعنی بردن فکر خودرهاگری، انسان مداری و قدرت اجتماعی به درون لایه های مختلف جامعه ی ایرانی.

اصول و روش های براندازی ديکتاتوری – قسمت هشتم

سپتامبر 16, 2010 admin 1

از پیش برگزیدن ساختار کادر راهبری و اين که چه نوع راهبري و سیستم ارتباطي در به حرکت آوردن و پیشبرد مبارزه بهترین نتیجه را خواهد داشت و این که چه وسایلي برای برقراری و حفظ ارتباط با مبارزين، دادن آگاهی، دادن رهنمود و اعلام تصمیم گيری ها، مورد نیاز و کدام را در اختیار خواهیم داشت. مثلا رادیوی بي بی سی که در زمان انقلاب سال 57 جوابگوی همه این نياز ها بود

اصول و روش های براندازی ديکتاتوری – قسمت دوم

آگوست 4, 2010 admin 0

به طور نمونه تهیه نوشتار ها، چاپ و انتشار روزنامه ها و آگهی ها و شبنامه های زيرزمیني، ایستگاه های رادیوئي که بتوان در داخل ایران بپا کرد و همچنین عوامل خودي در داخل رژیم که می توانند تصمیم گيری ها و حرکت نیرو ها و نحوه اجرای عمليات سرکوبگران براي کنترل خشونت آمیز را به آگاهي برسانند، عملیاتي هستند که حتما باید مخفی نگاهداشته شده از بروز هر گونه اطلاعات در این مورد باید به شدت پرهيز و جلوگیري نمود.