آزادی ایران و ایرانی بدون سازماندهی قدرت اجتکاعی امکان پذیر نیست.

ایرانی تو ناجی ایرانی
آزادی ایران و ایرانی بدون سازماندهی قدرت اجتکاعی امکان پذیر نیست.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*