آزادی بیان برای همه

به مناسبت صدور حکم قتل شاهین نجفی

 •     آزادی برای هنرمندان
 •     آزادی برای فرهنگیان
 •     آزادی برای اهل ادبیات
 •     آزادی برای جوانان
 •     آزادی برای همه مردم
 •     آزادی بیان برای همه
 •     به جوانان ما اینقدر گیر ندهید
 •     پیام نسل جوان را جدی بگیرید
 •     شاید این آخرین سری از واکنش‌های نرم باشد
 •     خاموش کردن پیام آوران نسل جوانان نمیتواند مانع آزدیخواهی گردد
 •     از خشم انباشته شده جوانان بترسید
 •     دور نیست که شعله های آن بر خرمن حیات محکوم به نابودیتان بیافتد

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*