اطلاعیه ی دفتر سیاسی حزب ایران آباد: خطر ورود به یک جنگ ایران سوز

اطلاعیه ی دفتر سیاسی حزب ایران آباد
خطر ورود به یک جنگ ایران سوز

با ارسال نیروهای نظامی سپاه به مرزهای آذربایجان یک قدم دیگر به آغاز یک جنگ احتمالی نزدیک می شویم. به روشنی پیداست که دست های مشترکی در داخل و خارج برای این منظور در تلاش هستند تا در بدترین شرایط درونی، وارد یک فاجعه بیرونی شویم. به این ترتیب، سیر قهقرای ایران شدت یافته و باید منتظر حرکت های تجزیه طلبانه در سراسر مملکت بود.

بی لیاقتی و سوء مدیریت اعمال شده از جانب رژیم بی کفایت جمهوری اسلامی در این زمینه جای تردید باقی نمی گذارد که اتاق های فکر سپاه به جنگ پیوسته به عنوان راه حل فرار از شورش های داخلی نگاه می کنند؛ اما این بدون محاسبه ی ابعاد فاجعه آفرینی است که به واسطه ی چنین ماجراجویی نظامی تبهکارانه ای می تواند نصیب کشور شود.

در شرایط کنونی و در راستای منافع ملی سه کشور ایران، جمهوری آذربایجان و ارمنستان و نیز سایر کشورهای همسایه در منطقه، هیچ چیز مفیدتر و مناسب تر از آتش بس و یافتن صلح از طریق مذاکرات عادلانه میان دو کشور متخاصم نیست.

ما توصیه ی جدی می کنیم که تمامی ایرانیان میهن دوست به فشار برای پرهیز از ورود به یک جنگ تخریبگر و بیهوده بپردازند. تنها در سایه ی قرار دادن منافع ملی ایران است که می توانیم خط درستی را در سیاست خارجی به پیش گیریم.

امید است که با ورود سازمان یافته ی ایرانیان در صحنه اعتراضات بتوانیم رژیم جمهوری اسلامی را وادار به پذیرش خواست های مردم ایران کنیم تا اداره ی امور کشور به عهده ی یک حکومت ملی و ایراندوست قرار گیرد. تنها در سایه صلح، دوستی و برادری میان تمام ملت های منطقه است که می توان خاورمیانه و آسیایی در صلح و پیشرفت تدارک دید.

حزب ایران آباد از تمامی ایرانیان داخل و خارج کشور می خواهد به شدت برای خنثی کردن این توطئه ی مشترک داخلی و خارجی دشمنان ایران، برای وارد ساختن میهن مان به یک جنگ بی ثمر و نابودساز، تلاش کنند.

دفتر سیاسی حزب ایران آباد

4 آبان 1399

25 اکتبر 2020

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*