اطلاعیه به مناسبت دهمین سالروز تاسیس سازمان خودرهاگران

اطلاعیه به مناسبت دهمین سالروز تاسیس سازمان خودرهاگران

ده سال پیش در چنین روزی سازمان تازه ای پا به عرصه ی وجود گذاشت: «سازمان خودرهاگران». تشکیلاتی فرهنگی-سیاسی که با هدف اشاعه ی دو مفهوم مشخص بنیان گذاشته شده بود: انسان مداری و قدرت اجتماعی. دو مفهومی که تا آن زمان چندان در ادبیات سیاسی ایران و اپوزیسیون جا باز نکرده بود.

از همان آغاز فعالیت خویش، سازمان خودرهاگران با روش های تبلیغاتی مختلف اقدام به اشاعه ی این دو مفهوم کرد و برای آنها تعاریف مشخصی را ارائه داد:

  • انسان مداری: حفاظت نهادینه از جان و کرامت انسان

  • قدرت اجتماعی: قدرت سازمان یافته ی شهروندان.

بدیهی بود که ما میان این دو پیوندی را برقرار می ساختیم: برای حفاظت نهادینه از جان و کرامت انسان نیاز به قدرت سازمان یافته ی شهروندان است. به عبارت دیگر، مردم برای آن که در جامعه ای بدون اعدام و استثمار و اهانت و غارت زندگی کنند چاره ای ندارند جز این که سرنوشت و اداره ی امور خود را به دست گیرند. مدیریت کردن جامعه توسط مردم میسر نیست مگر آن که شهروندان آگاه و سازمان یافته باشند.

سازمان خودرهاگران با تولیدات متنوع و منظم نوشتاری، صوتی و تصویری در این زمینه ها بین سال های 1388 تا 1392 به فعالیت پرداخت. بیش از دو هزار مطلب کوتاه و بلند و یا برنامه های رسانه ای تهیه و ارائه شد. زمانی که تلاش اعضای تشکیلات به حدی از کیفیت و کمیت لازم رسید که می شد به طور حرفه ای یک کار سیاسی را آغاز کرد، سازمان خودرهاگران- که در هفتم دی 1388 تاسیس شده بود- بعد از چهار سال فعالیت، جای خود را در بیست و نهم اسفند 1392 به «حزب ایران آباد» داد. حزبی که با ادغام دو ایده ی فوق، مرامنامه و برنامه ی سیاسی خویش را در این راستا تنظیم کرد.

تجربه ی سازمان خودرهاگران در این دهمین سال تولد خود به یک پایه ی ارزشمند برای کار مشخص منظم سیاسی و تشکیلاتی در حزب ایران آباد تبدیل شده است. اینک این حزب و اعضا و کوشندگان آن در مسیر ساختن یک جامعه ی انسانی در ایران در تلاش هستند و در این راه باور دارند که تبدیل تدریجی قدرت سیاسی به قدرت اجتماعی بهترین راه ضمانت آزادی، عدالت اجتماعی و دمکراسی در ایران آینده است. جهل، ترس و فقر می رود که جای خود را به آگاهی، آزادی و آبادی بدهد.

سازمان خودرهاگران ایران

هفتم دی ماه 1398

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*