برای پیشبرد مبارزه چه می توان کرد؟

برای پیشبرد مبارزه چه می توان کرد؟

 1. یک ماژیک یا اسپری رنگ بردارید بیافتید به جان در دیوار در خیابان ها و ایستگاه های اتوبوس و مترو غیره.
 2. مطالبی مهم را به صورت اعلامیه و شبنامه بنویسید یا چاپ و تکثیر و پخش کنید.
 3. برنامه های صوتی و تصویری آگاهی بخش و آموزشی را روی CDو DVDپخش کنید.
 4. برچسب های کوچک درست کنید وبر روی کیوسک ها و کرکره ها وبچسبانید.
 5. از طریق تلفن عمومی به 10شماره تصادفی زنگ بزنید و آنها را با یک موضوع مبارزاتی آشنا سازید
 6. از طریق پیامک (SMSمطالب مهم و آدرس رادیو اتحاد یا سایر رسانه ها را ارسال کنید
 7. تابلوها و بنرها و پوسترهای رژیم و شخصیت های پلید آن را تخریب و پاره کنید
 8. در صف اتوبوس و مترو و در تاکسی ومردم را دعوت و تشویق به شجاعت و حرکت کنید.
 9. اسم و آدرس و مشخصات مزدوران و جاسوسان رژیم را هر جا می توانید منتشر کنید.
 10. مزدوران رژیم را شناسایی و به طور جمعی و برنامه ریزی شده تنبیه کنید و خبر آن را همه جا منتشر کنید
 11. جمع های دوسه یا چند نفره از میان خود درست کنید و با هم کار تیمی کنید. هرنوع فعالیت مبارزاتی را به صورت جمعی پیش برید.
 12. با اقوام و دوستان و آشنایان و همکاران خود صحبت کنید. به آنها امید دهید و از آنها بخواهید برای تغییر شرایط مبارزه کنند.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*