برنامه کاوشگری جامعه قسمت بیست و یکم

برنامه کاوشگری جامعه قسمت بیست و یکم

دکتر کورش عرفانی
موضوع: ریشه های اجتماعی استبداد زدگی

ویژگی های فردی که تفکر انتقادی را پیشه می کند.

تلویزیون پارس

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*