جان انسان برتر از هر چیز دیگر است

اسامی افراد محکوم به اعدام عبارتند از:
۱)حبیب‌اله لطیفی، ۲) رشید آخکندی، ۳) مصطفی سلیمی، ۴) شیرکومعارفی، ۵) حبیب‌اله گلپری‌پور ۶) زانیار مرادی، ۷) لقمان مرادی.


اسامی ۱۱تنیکه حکم اعدام دریافت کرده‌اند و منتظر حکم دادگاه تجدید نظر هستند عبارتند از:
۱) سمکوخورشیدی، ۲)سیروان نژاوی، ۳) ابراهیم عیسی پور، ۴) رزگار(حبیب) افشاری ۵) علی افشاری ۶) هوشنگ رضایی، ۷) رضااسماعیلی، ۸) بهروزآلخانی، ۹)سیدسامی حسینی، ۰۱) سیدجمال محمدی، ۱۱) بختیار معماری

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*