خودرهاگران: چگونه با CD و DVD به آگاه سازی مردمی یاری رسانیم.

  1. یکی از راه های پخش اطلاعات و آگاهی ها میان مردم استفاده از سی دی CD و دی وی دی DVD است. می توان حجم بالایی از فایل های نوشتاری، صوتی و تصویری را در آنها قرار داد و در جامعه پخش کرد.
  2. در اینترنت مطالب آموزشی و آگاهی بخش مفید را پیدا کرده و ضبط کنید. این مطالب باید خوب گزینش شود تا حاصل کار شما بالا باشد. برای تاثیر گذار بودن باید در انتخاب مطالب دقیق باشید تا مطالب با هم هماهنگ و همسو باشند و کمک کنند که آگاهی عملی کنشگران برای مبارزه بیشتر شود.
  3. حجم مطالب و فایل های جمع آوری شده باید با ظرفیت سی دی و دی وی دی متناسب باشد. فایل ها را روی سی دی و یا دی وی دی ضبط کنید و سپس آنها را تکثیر کنید. در بازار می توانید بسته های 50 تایی و یا 100 تایی به قیمت روز پیدا کنید.
  4. اگر توانستید برای سی دی ها یک جلد درست کنید یک تیتر خوب را برای آن بزنید. اگر برای نکات امنیتی مجبور هستید می توانید از داشتن جلد و یا زدن تیتر روی سی دی ها خودداری کنید. امکان داشتن هر دو نیز ممکن است که بنا بر این که در کجا و چه شرایطی آنها را پخش می کنید می توانید با جلد یا بی جلد را انتخاب و پخش کنید.
  5. سی دی ها و دی وی دی ها را می توانید در جاهای مناسب پخش کنید: روی صندلی پارک ها، در اتوبوس و در مترو زمانی که خلوت است، در مکان های عمومی، در کنار ایستگاه های تلفن عمومی، روی بدنه ی خودروها یا موتورهای پارک شده کنار خیابان، در صندلی های کلاس های خالی در دانشگاه ها یا دبیرستان ها، در ادارت دولتی با قرار دادن آنها این جا و آن جا (به طور مثال روی میز همکاران و یا در میان پرونده ها)، در لابلای روزنامه ها در کیوسک های روزنامه فروشی، در بانک ها یا اداره ی پست و ….
  6. دفتر تبلیغات سازمان خودرهاگران از همه هموطنان داخل کشور می خواهد در زمینه تهیه، تکثیر و پخش سی دی و دی وی دی فعال باشند. برای تهیه مطالب می توانید از وبسایت های ما (خودرهاگران و سازماندهی) در کنار سایر سایت های آموزشی استفاده کنید. از هموطنانی که می توانند به جوانان داخل کشور کمک های محتوایی یا مادی برسانند می خواهیم به آنها یاری دهند. از هموطنان خارج کشور می خواهیم این آموزش ها را به داخل منتقل کنند.