Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
9 August 2022 /  سه شنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۱

خودسازماندهی یعنی…

 

  1. خودسازماندهی یعنی در خانه و کوچه و محله و خیابان و کارخانه و اداره و دانشگاه و مدرسه دارای جمع های مردمی باشیم که از منافع خود دفاع کنیم.
  2. خودسازماندهی یعنی قادر باشیم به طور جمعی مقابل قتل و ستم و استثمار قرار بگیریم.
  3. خودسازماندهی یعنی تبدیل شدن به شهروندانی که در کنارهم از منافع خویش دفاع می کنیم.
  4. خودسازماندهی عبارت است از تبدیل شدن به جمع های قدرتمند به جای افراد فاقد قدرت.
  5. خودسازماندهی تلاش هدفمند شهروند عادی است برای بیرون کشیدن خود از ضعف ناشی از پراکندگی در مقابل دستگاه سازمان یافته ی سرکوب و غارت حاکمیت.


دیدگاه های این مطلب


بادرود بیکران
از چندین سال قبل دوتیم داشتم که به همت یاران وفادارفعالیتی نه چندان زیاد اما به نوبه خود خوب بود و هست یک تیم سوادآموزی توسط دانشجویان در یکی از مناطق محروف اطراف کلانشهرهاوروستاهای اطراف درمسجدمحله با همکاری شورای ده یا دهیاری و دوم گروه پاکسازی محیط زیست که امری مفرح تبدیل شده با همکاری وحضور فامیل نزدیک و دوستان قابل اعتمادتشکیل میدهد.
افکاروعقایدم بشدت به شمانزدیک است.
برایتان و کلا خودمان آرزوی موفقیت میکنم.
با ارادت فراوان وشادباش سال نو
تبریک صمیمانه اینجانب را بپذیرید.
از صمیم قلب مشتاق مصاحبت نزدیک یا همزمان هستم اما دریغ با وجود مشغله کاری شما و اختلاف هشت ساعته در زمان این امر را نا ممکن کرده
قبلا با همکاران شما گفتگو داشته ام و فرم ارسال کرده ام.خرسندم از اینکه بیشترین مشابهت فکری را با شما و حزبتان دارم .به ما حق بدهید جحت رعایت امنیت خواهان شنیدن صدای خودتان یا جناب مهرپور باشیم
درپایان احساساتی عمل نموده و میگویم عاشفتان هستم و مرا چون مریدی وفادار بپذیرید.با خیال اسوده نوشتم چون خودتان گفتید همه نامه ها خوانده برسی و به همه پاسخ درخور میدهید.فدوی:ح ر جارسال نظر