راه های ساده برای ناکام گذاشتن پليس در طرح جمع آوری ديش ماهواره

راه های ساده برای ناکام گذاشتن پليس در طرح  جمع آوری ديش ماهواره

  • اگر کسی را در کوچه یا محل خود می شناسید فوری به او خبر دهید.
  • اگر می توانید برق کل ساختمان را قطع کنید.
  • در ورودی ساختمان را قفل و یک کلید تکی پشت آن بیاندازید تا کسی از اهالی در را از بیرون باز نکند.
  • تقسیم کار کنید مثلا یکی از همسایه ها مراقب باشد که در باز نشود و دیگران دیش و ال ام بی ها را باز کنند.
  • اگر یکی از همسایه های شما ماهواره ندارد به امید این که درب را کسی باز نمی کند؛ ننشینید و فورا دیش و ال ام بی را با خود پائین بیاورید.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*