Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
18 August 2022 /  پنج شنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۱

عاشورای سال ۹۰: راهکارها و روش های مبارزات

عاشورای سال ۹۰

راهکارها و روش های مبارزات

کمیته نافرمانی مدنی سازمان خودرهاگران  

عاشورایی دیگر در راهست. می توان این روز را به یک روز سرنوشت ساز تبدیل کرد. می توان قدرت مردم معترض ایران را نشان داد و  ضعف رژیم را در مقابل خشم مردم آشکار ساخت. برای این منظور باید اقدام به سازماندهی کرد. باید از حالا آماده بود که در روز عاشورا، به شکل یک جمع و در قالب یک تیم چند نفره به میدان آمد. باید لباس و وسایل مناسب را همراه داشت. باید مناطق مختلف را شناسایی کرد. اصراری نداشته باشید به یک جای مشخص بروید. اگر دیدید آن جا اشغال است خود را به جاهای دیگر برسانید. مردم را تشویق کنید به تظاهرات بپیوندند. از مردم دفاع و محافظت کنید و با دشمن به صورت تهاجمی برخورد نمایید. ماموران سرکوبگر را به صورت محاصره ای و با تاکتک هجوم توسط یک گروه و پشتیبانی از طریق سنگ اندازی توسط گروه دیگر مورد هجوم قرار دهید. ماموران دستگیر شده را سالم به خانه نفرستید. پایگاه های رژیم را به صورت حساب شده و با هجوم برنامه ریزی شده تصرف کنید و امکانات و تجهیزات آن را مصادره کنید. از خون و مرگ معترضین وحشت نکنید وبدانید که از یک رژیم جنایتکار جز این بر نمی آید.

خیابان ها را سنگر بندی کنید. راه های اتصال و عبور نیروهای سرکوبگر را شناسایی کنید و مسدود کنید. در خیابان ها ایست بازرسی درست کنید و نیروهای رژیم را شناسایی و دستگیر کنید.از طریق گذاشتن دیده بان روی بام ها وساختمان ها نزدیک شدن یا دور شدن ماموران سرکوبگر را زیر نظر داشته باشید. همگی درگیر این نباشید که عکس و فیلم تهیه نکنید. اصل موضوع پیشبرد عملی مبارزه و کسب پیروزی است. با تلفن های دستی و نیز با تلفن های عمومی که شماره ی آن را از قبل تهیه کرده اید و در سر ساعت های مشخص با دوستان و سایرین که در مناطق دیگرشهر هستند در تماس باشید. دوربین های سر چهارراها را به هر طریق ممکن سیاه کرده یا از جا بکنید یا با ایجاد دود سیاه جلوی دید آنها را بگیرید.

وقتی یک خیابان یا محله و یا منطقه را تصرف کردید، بلافاصله آن جا را با قرار دادن سنگر و برخی نفرات تثبیت کنید و به سراغ سایر مناطق بروید. مهم، پیوستن منطقه های اعتراضی و متصل شدن دسته های مردم به همدیگر می باشد. از سرکوب و گلوله و گاز اشک آور وحشت نداشته باشید وبدانید که دشمن در ترس و وحشت به سر می برد. با دور زدن نیروها و هجوم ا ز دویا چند سمت به آنها این نیروها را زمین گیر، غافلگیر و دستگیر کنید. توجه داشته باشید کسانی که می خواهند ماموران در چنگ مردم را آزاد کنند از ماموران لباس شخصی رژیم هستند، آنها را شناسایی و تنبیه و دستگیر کنید.

بلافاصله در محل درگیری، مردم را از حالت پراکنده  بیرون و به صورت سازمان یافته درآورید. تقسیم کار کنید و آنها را به سوی هدف های بعدی هدایت کنید. حداکثر همکاری و هماهنگی را با هم داشته باشید و به طور حساب شده عمل کنید. با تصرف پایگاه ها و خیابان ها خبر آن را از هر طریق که می توانید به رسانه های خارج از کشور برسانید تا مردم به سمت قسمت های مناسب شهر دعوت شوند.

بر این موضوع آگاه باشید که در آن روز شما تنها نیستید و به سان عاشورای ۸۸ همزمان، مردم در سایر مناطق شهر به نبرد و عقب راندن نیروهای دشمن مشغولند. این بار برخلاف آن سال وقتی در خیابان یا قسمتی نیروهای دشمن را عقب زدید به پیشروی خود ادامه دهید، متوقف نشوید، پیش بروید تا بتوانید در سر راه مراکز دولتی بیشتری را به تصرف خود درآورده و از امکانات آن برای تجهیز مردم و پیش رفتن به سوی هدف های مهم تر استفاده کنید. سعی کنید به سوی میادین و مراکز اصلی بروید.

راه های عبور و مرور در خیابان ها را با قرار دادن ماشین های به آتش کشیده و موانع سنگین و سخت و بزرگ دیگر مسدود کنید. ترافیک را در تمام شهر گسترش دهید. آماده ی برخورد با موتور سواران از طریق روش تونل سنگی باشید. یعنی در دو طرف خیابان با سنگ کمین کنید و وقتی موتور سواران رسیدند آنها را با سنگ مورد هدف قرار دهید و آنها را سرنگون سازید. اجازه ندهید موتور سواران از شما دور شوند یا مانوور دهند، تا نزدیک هستند با سنگ و هل دادن و سایر روش ها آنها سرنگون کنید.

پیش بینی های لازم را برای پرداختن به مجروحان احتمالی و نیز استفاده از شیر برای شستشوی چشم ها در مقابل گاز اشک آور انجام دهید. از خانه های موجود در محل درگیری بخواهید درهای خانه هایشان را باز بگذرانند و به رزمندگان کمک های لازم را برسانند. با فرا رسیدن شب در صورت لزوم با قطع کابل های برق خیابان ها را تاریکی فرو برید و دید دشمن را کور کنید.

به خود باور داشته باشید وبدانید که با شجاعت و سازماندهی پیروزی از آن شماست.دیدگاه های این مطلب


سکوت برای آزادی

آی آزادی زبهر احترامت ؛ خواستند
یک دقیقه را سکوت و اندرآن خوابم ربود
بعد از این هرگز چنین کار خطایی کی کنم
تا زمان وصل تو یک لحظه نتوانم غنود
همچو کاوه درنبرد هرچه ضحاک زمان
همره مردم دمی ساکت که نتوانیم بود ؟!وقتی درسال۸۸ازچند روز پیش مسلسل پیشرفته بالای پشت بام قرارمیدهن،و،تجمع کنندگان رابه مسلسل میبندن،درجوی ها خون جاری میگردد،جنازه روی هم افتاده،مسندی که دربی بی سی نشان داد،کشتارجوانان به حدی بود ،بچه های محل بادیدن شروع بگریه کردن،درکنارشورش مدنی،استفاده ازاسلحه درصورت چنین حوادثی که قطعا خواهد افتاد،درموقعش ضروریه،،توسال ۸۸یکی ازمقامات گفتش براثرهجوم ناگهانی مردم به مرکز بسیج که دارای انباراسلحه زیادبود دراستانه افتادن بدست بود،ایران به دوقسمت تقسیم وشاهد جنگی شبیه سوریه بودیم،فقط بامبارزات مدنی رژیم ادمکشی ازکشتن ابای نداره،کافی نیست،درصورت لزوم استفاده ازاسلحه ضروریهبه زودی ایران ازادوجمهوری اسلامی نابود میشه همه اخوندها قتل عام وحرم خمینی ویران میشود.پاینده ایران درود بر رضاشاه دومارسال نظر