عاشورا: فرصتی برای اعتراض آماده باشیم.

یکشنبه ۵ آذر – عاشورا

عاشورا: جرقه ی یک قیام
آماده باشیم.

عاشورا: خیابان‌ها زیر پای مردم
آماده باشیم.

عاشورا: اتحاد مردم خشمگین
آماده باشیم.

عاشورا: نمایش نفرت از رژیم
آماده باشیم.

عاشورا: صدای خشم مردم
آماده باشیم.

عاشورا: فرصتی برای اعتراض
آماده باشیم.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*