وقتی فاقد اعتماد به نفس هستیم به دیگران هم اعتماد نمی کنیم

 

وقتی دروغ می گوییم آماده ی دروغ شنیدن می شویم،
وقتی ترسو هستیم آماده ی پذیرش حاکمیت ترس هستیم،
وقتی فریب می دهیم برایمان عادی می شود که فریبمان دهند،
وقتی از زیربار مسئولیت فرار می کنیم پذیرش نتایج مخرب آن برایمان ممکن می شود،
وقتی فاقد اعتماد به نفس هستیم به دیگران هم اعتماد نمی کنیم،
وقتی به ناله وزاری عادت می کنیم شجاعت و طغیانگری را فراموش می کنیم
و حاصل همه اینها این می شود که رژیم اسلامی سی و سه سال عمر کند.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*