No Image

خودرهاگران: هر ضرر و زیانی که هزینه های رژیم را بالا ببرد یک حرکت مثبت مبارزاتی است

سپتامبر 30, 2011 admin 0

به هر طریق که می توانیم در کارهای دولتی اخلال به وجود آوریم و ماشین دولت را از کار بیاندازیم. درآمدهای رژیم را به حداقل و هزینه های آن را به حداکثر بکشانیم. از خلاقیت و شجاعت خود بهره بریم.

No Image

جایگزین رژیم نیرویی است که سازماندهی کند – کورش عرفانی

سپتامبر 30, 2011 admin 0

هر نیرویی که بتواند در مسیر فعلی نقش مهمی را برای سازماندهی نیروهای داخل ایفاء کند دو کارکرد جنبش را پاسخ می دهد: از یک سو سازماندهی جنبش را تامین می کند و از سوی دیگر کاندیدای مناسبی برای شرکت در روند جایگزین سازی خواهد بود. رابطه ی سازماندهی و جایگزین سازی انتخابی و تزیینی نیست، یک پیوند ارگانیکی ضروری است.

No Image

رژیم قرار است چگونه سرنگون شود؟

سپتامبر 27, 2011 admin 0

آیا به هر شکلی می توان رژیم را پایین کشید؟ آیا بی برنامه می توان این کار را کرد؟ اگر نه به چه نوع برنامه ریزیی در این مورد نیاز داریم؟ ویژگی های چنین برنامه ای چه باید باشد؟ در این برنامه به این موضوع پرداخته شده است

No Image

شورش مردم خاورمیانه: دست آوردها و ا نحرافات درون جنبش

سپتامبر 26, 2011 admin 0

حوادث اخیر خاورمیانه بما می آموزد که اگر درایت آنرا نداریم که مشکلات خودمان را با اراده مردم و با ایجاد همبستگی و سازمان یافتگی نیروهای سکولار – دمکرات – برابری طلب ، حل کنیم، بهتر است در امور سیاسی و سرنوشت مردم ایران دخالت نکنیم و در فاجعه ای نظیر لیبی ، شرکت نکنیم.

No Image

خودرهاگران: اقدام به سازماندهی کنیم

سپتامبر 25, 2011 admin 0

می توانیم بنا به دلایل مختلف از کار «خودسازماندهی» طفره رویم و آرزو کنیم که سرانجام مبارزه به پیروزی می رسد. در حالی که محال است. یک نیروی چند هزار نفره ی سازمان یافته قویتر از میلیون ها مردم فاقد هرگونه سازماندهی هستند.