کوه

دسامبر 31, 2012 admin 0

چشم دارم به قلّه،

آن بالا.

سازماندهی دانشجویی

دسامبر 30, 2012 admin 1

یک تیم دانشجویی چند دانشجو هستند که با یکدیگر در تماس بوده و برای کار مشترک همفکری، تصمیم گیری و برنامه ریزی می کنند.

نگاهی به ریشه‌های اوج‌گیری اختلافات جناح‌های حاکم

دسامبر 28, 2012 admin 0

در شرایط کنونی بدیهی است که جناح‌های درون نظام برای بقای خود، علاوه بر سرکوب مردم و انکار فشارهای جامعه‌ جهانی چاره‌ای نخواهند داشت جز حذف درون ساختاری برخی باندهای دردسرساز و به این واسطه، رسیدن به نوعی یکپارچگی که اجازه دهد بر سر موضوعات مهم با جهان غرب و به ویژه آمریکا به مذاکراتی سرنوشت‌ساز بپردازند. برای چنین کاری یک جراحی خونین در درون نظام اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

تفاوت اپوزیسیون و غیر اپوزیسیون چیست؟

دسامبر 21, 2012 admin 0

بحث اپوزیسیون یک مقوله‌ «محتوایی» و «فنی» است. مقوله محتوا بر می‌گردد به آن چه یک اپوزیسیون یا یک جریان درون آن ارائه می‌دهد. چه دستگاه فکریی دارد؟ جهان بینی و نوع نگرش آن چگونه است؟ چه ارزش‌هایی را پاس می‌دارد و چه آرمان شهری را برای فردای کشور ترسیم می‌کند؟ اما آن چه در نهایت تعیین‌کننده و سرنوشت‌ساز خواهد بود، قدرت آن جریان، برای پیاده کردن بخشی یا تمامی آن چیزی است که می‌گوید. به عبارت بهتر، اپوزیسیون، دست آخر در جریانی تبلور پیدا می‌کند که موفق می‌شود قوی‌تر و کارآتر باشد. طرح‌ها و حرف‌های خود را با پشتوانه‌ اجرایی و عملی به پیش برد و به کرسی بنشاند.

یلدا

دسامبر 21, 2012 admin 0

سرم زفخر نگنجد درون کاشانه
برون شدست وبپیموده تا ثریّا را

شک نکنید، دیر یا زود، در جایی‌ از تاریخ، آن چه کرده اید مورد قضاوت قرار خواهد گرفت.

دسامبر 21, 2012 admin 0

شک نکنید، دیر یا زود، در جایی‌ از تاریخ، آن چه کرده اید مورد قضاوت قرار خواهد گرفت. ممکن است آن زمان مرده باشید، اما اگر مسئولیت خود را پاسخ داده اید از شما به مانند یک زنده یاد خواهد شد، و اگر به مسئولیت خود پاسخ نداده اید حتی اگر زنده باشید، با شما مانند یکی مرده رفتار خواهد شد.

سه گام برای رهایی

دسامبر 21, 2012 admin 0

1) غلبه کردن بر ترس و ناامیدی با بهره بری از آگاهی و ارزش های اخلاق انسانی
2) تلاش برای کار جمعی با افراد مشابه که آماده ی فعالیت برای تغییر هستند.
3) داشتن هدف، استراتژی و سازمان یافته برای ایجاد دگرگونی برنامه ریزی شده در جامعه ایران