No Image

خودرهاگران: ایجاد خودباوری مبتنی بر عمل

اکتبر 5, 2010 admin 1

سازمان خودرهاگران با مجموعه ای برنامه ریزی شده در خدمت همه هموطنانی است که می خواهند بدانند چگونه می توانند در این شرایط حساس و فرصت تاریخی مناسب برای ضربه زدن به رژیم ضد مردمی عمل کنند. با ما تماس بگیرید تا با همفکری و همدلی در این راه پیش رویم

No Image

خود رها گران: خودباوری و همبستگی

آگوست 2, 2010 admin 2

همبستگی اعضای یک ملت بزرگترین پشتوانه دوام و گسترش آن ملت است همبستگی اعضای یک ملت فقط ریشه های تاریخی و فرهنگی ندارد، پایه و ریشه ی انسانی دارد در مواقع حساس مردم یک کشور باید از خرد جمعی و اراده ی جمعی برای نجات […]