خودرهاگران: طرح ایجاد «شبکه ی سراسری دانشجویان ایران (شسدا)

نوامبر 27, 2010 admin 0

کمیته ی دانشجویی سازمان خودرهاگران از کلیه دانشجویان مبارز دعوت می کند تا طرح ایجاد «شبکه ی سراسری دانشجویان ایران (شسدا) را به درون دانشگاه ها و به میان دانشجویان ببرند و در باره ی آن به بحث و تبادل نظر بپردازند

سازماندهی دانشجویی

دسامبر 30, 2012 admin 1

یک تیم دانشجویی چند دانشجو هستند که با یکدیگر در تماس بوده و برای کار مشترک همفکری، تصمیم گیری و برنامه ریزی می کنند.

خودرهاگران: روش درست ایجاد تیم های دانشجویی برای ساختن شبکه ها.

نوامبر 16, 2011 admin 0

یک تیم دانشجویی جلساتی را به طور غیر علنی و با رعایت نکات امنیتی برگزار می کند. در هر جلسه ای به موضوع تحلیل اوضاع، برداشت از ضروریات مبارزه، پیشنهاد و ابتکارات، تصمیم گیری در باره ی یک طرح کاری مشخص، برنامه ریزی برای اجرا و در نهایت تقسیم کار برای اجرا صحبت و تبادل نظر به عمل می آبد.

No Image

خودرهاگران: سازماندهی در سطح دانشگاه و سازماندهی بین دانشگاه ها

اکتبر 30, 2011 admin 0

کمیته دانشجویی سازمان خودرهاگران چندی پیش طرحی را پیشنهاد کرد به نام «شبکه سراسری دانشجویان ایران» (شسدا). بر اساس این طرح دانشجویان فعال و سازمان یافته دانشگاه های مختلف سعی می کنند با استفاده از فضای مجازی ارتباط میان خویش را برقرار کنند و در صورت لزوم از این شبکه برای سازماندهی و برنامه ریزی حرکت های هماهنگ و سراسری استفاده کنند.

No Image

18 تیر، نگاهی دوباره به نیازهای جنبش دانشجویی

جولای 9, 2011 admin 0

مبارزات دانشجویی نیازمند آن است که از حالت تکراری و کمابیش قابل سرکوب خود بیرون آید. این مبارزات در نهایت باید با بازنگری در ضعف های گذشته ی خویش بتواند موفقیت های نسبی و بعد مهمتری را به دست آورد.

No Image

شبنامه مردم شماره ۸

دسامبر 6, 2010 admin 0

پیش به سوی ایجاد شبکه ی سراسری دانشجویان ایران (شسدا) /
اطلاعیه کمیته زنان سازمان خودرهاگران به مناسبت روز مبارزه با خشونت علیه زنان