اطلاعیه ی دفتر سیاسی حزب ایران آباد در محکومیت حمله ی تروریستی رژیم ایران به کمپ لیبرتی در عراق

نوامبر 8, 2015 admin 0

ما ضمن هشدار به تمام آزادیخواهان، خواهان رسیدگی هر چه سریعتر نهادهای بین المللی به این حمله ی تروریستی بوده و همدردی خود را با بازماندگان این جنایت اعلام می کنیم.
ما حمایت از جان و کرامت همه ی ایرانیان در مقابل رژیم آدمکش جمهوری اسلامی را وظیفه ی هر ایرانی شرافتمند و انسان مدار می دانیم.

بستر اجتماعی رويداد “شارلی ابدو” – کورش عرفانی

ژانویه 14, 2015 admin 0

راديکاليزم مندرج در باورهای مذهبی اين جوانان که در رفتار خشونت‌آميز آنها تبلور پيدا می‌کند فاقد محتوای خالص مذهبی است، بلکه برآيند خشونت نمادينی است که يک جامعه نابرابر، نژادپرست و حاشيه‌ساز بر آنها تحميل کرده است

اطلاعیه به مناسبت ششمین سالروز تاسیس سازمان خودرهاگران

دسامبر 29, 2014 admin 0

نتیجه ی مشخص فعالیت های سازمان خودرهاگران طرح فکر انسان مداری و مفهوم قدرت اجتماعی در میان ایرانیان بود. حاصل این امر آن شد که برای نخستین بار در تاریخ سیاسی ایران، فکر انسان مداری به عنوان یک اندیشه محوری مطرح شد و موضوع قدرت اجتماعی به صورت یک ضرورت به تدریج عنوان گردید.

انسان‌مداری: ابزار رهايی جهان از سلطه‌ی سود و مذهب – کورش عرفانی

نوامبر 19, 2014 admin 0

پس در اين ميان آن چه می ماند آن مکتب فکريی است که بتواند با قدرت و اعتماد پا به ميدان گذاشته و همه ی انسان ها را دعوت کند که حول يک مخرج مشترک تعميم پذير و جهان شمول گردهم آيند و به خودرهايی از شرايط نابودساز کنونی بپردازند. اين مکتب «انسان مداری» است. مکتبی مبتنی بر يک بينش، که ارج و مقام انسان است و يک روش، که ارج گذاری به مقام انسان است.

انسان مداری و سازماندهی اجتماعی: چرا به این ترتیب و چرا امروز؟ کورش عرفانی

سپتامبر 25, 2014 admin 0

واقعیت این است که انسان در مجموعه ی کنشگری سیاسی در تاریخ معاصر ایران همیشه ذکر شده اما هیچ گاه نقش محوری و بنیادین نداشته است. ما در تلاش خود در حزب ایران آباد خواستیم که نه تنها « جان و کرامت انسان» محور و اصل و پایه باشد بلکه برتر از خدا، میهن، پرچم، تاریخ، حزب، ایدئولوژی، طبقه و … قرار گیرد. شاید این که موضوع برای نخستین بار به صورت صریح و روشن و بی پرده، تدوین، نظریه پردازی و به عنوان زیربنای فکری و سیاسی یک تشکیلات مطرح شده باشد یک نوآوری در عرصه ی تحزب ایرانی محسوب شود. قضاوت را به پژوهشگران تاریخ سیاسی ایران می سپاریم.

چونکه ما

ژانویه 17, 2014 admin 0

ماببايد دست ها بر هم دهيم
دين تازي را به آنان وادهيم