هیچ اندیشه ای دارای اعتبار ابدی نیست

ژوئن 9, 2012 admin 0

اگر راهکار ما برای تغییر واقعیت نتوانست واقعیت را تغییر دهد نباید در تغییر راهکار شک کنیم. پیوسته باید در تماس با آن چه در جامعه می گذرد باشیم و بر اساس شناخت دقیق آن و ترکیب آن با دستگاه تحلیلی ونظری مناسب به یافتن راهکارهای مفید و موثر اقدام کنیم.

No Image

بازسازی ارزش های اخلاقی فراموش شده ایرانیان

مارس 11, 2012 admin 0

می توانیم بازهم دهها سال دیگر به تفسیر و تحلیل و خبر و مناظره و بحث سیاسی و تلاش و سفارش برای اتحاد اپوزیسیون و امثال اینها بپردازیم. اما تا وقتی که اکثریت ایرانی ها راه فرار از مسئولیت را در پیش گرفته اند این کارها به هیچ نتیجه ای نمی رسد. هم زمان با کار سیاسی باید به کار فرهنگی پرداخت و به بازسازی ارزش های اخلاقی فراموش شده میان ایرانیان پرداخت.

No Image

فرق داستان سرایی سیاسی و نظریه پردازی سیاسی چیست؟

دسامبر 10, 2011 admin 0

اولی حساب و کتابی ندارد. می توانید سی سال یا هفتاد سال حرف قشنگ بزنید و آن را به عنوان «تحلیل سیاسی»، «تئوری سیاسی» و «مشی سیاسی» برای خود یا تشکل خود مطرح سازید. کسی از شما حساب پس نمی گیرد. دومی مبنا و محاسبه دارد. کار آسانی نیست. بر اساس واقعیت بنا می شود و برای تغییر واقعیت به کار می رود.

No Image

جدا سازی تاریخنگاری و سیاست

اکتبر 28, 2011 admin 0

یکی از کوشش های درجه اول کنشگران اپوزیسیون باید جلب اعتماد مردم از طریق رفتار و گفتار وکردار درست خود باشد. باید با تمام نیرو و امکانات کوشید تا مردم نسبت به سیاسیون اعتمادی واقعی‌ پیدا کنند. اگر بطور جدی برای این اعتماد سازی کار نشود موتور آلترناتیو سازی که امروز خوشبختانه از سوی بسیاری از نحله هائی سیاسی به حرکت در آماده است به درستی‌ نخواهد چرخید.

گفتم و گفت: بالاخره سازمان های سیاسی چه باید کنند که موفق شوند؟

اکتبر 27, 2011 admin 0

آنها باید فن سازماندهی را آموزش دهند. یعنی به مردم روش های خودسازماندهی اجتماعی را بیاموزند، این که چگونه باید جمع های شهروندی را شکل داد، چگونه باید اتحادیه و شورا و انجمن ساخت، چگونه باید شوراهای محلی درست کرد و یا شبکه های اجتماعی را سازماندهی کرد.

No Image

فکت، اطلاع رسانی، شفاف سازی… (بخش دوم)

سپتامبر 16, 2011 admin 0

تا زمانی که روشنفکر ما دست به گِل نبرد و نرود در درون واقعیت ها، و روش تحقیق را پیدا نکند، و تابع نتایج مستندِ بدست آمده از پژوهش خودش نباشد، در کار روشنفکری بیشتر ادیب است تا روشنفکر.