No Image

از خود بپرسیم

نوامبر 5, 2011 admin 0

از خود بپرسیم من چند ساعت در روز به تلاش برای کسب آزادی می پردازم، در حالی که مهمترین، اصلی ترین و پایه ای ترین درد ماست؟     

No Image

اگر به ضرورت سازماندهی باور دارید فعال شوید.

اکتبر 14, 2011 admin 0

از کلیه هموطنان می خواهیم که در صورت باور به ضرورت کار سازمان یافته برای پایین کشیدن رژیم در این کار همراهی کنند. با شناساندن وبسایت سازماندهی و نیز رادیو و اتحاد و ارسال مطالب آموزشی برای سایر هموطنان می توانید برای این کار اقدام کنید. به ما یاری دهید که بتوانیم این آموزش ها را به دست تعداد بیشتری از ایرانیان در داخل کشور برسانیم

No Image

فکت، اطلاع رسانی، شفاف سازی… (بخش دوم)

سپتامبر 16, 2011 admin 0

تا زمانی که روشنفکر ما دست به گِل نبرد و نرود در درون واقعیت ها، و روش تحقیق را پیدا نکند، و تابع نتایج مستندِ بدست آمده از پژوهش خودش نباشد، در کار روشنفکری بیشتر ادیب است تا روشنفکر.