Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
13 August 2022 /  شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱

جان زینب جلالیان در خطر است. برای نجات جان او اقدام کنید.

جان
زینب جلالیان در خطر است.
برای نجات جان او اقدام کنید.

در صورت عدم مداوای زینب، زندگی او در معرض خطر قرار می‌گیرد.

محمد شریف وکیل مدافع زینب جلالیان:
در صورت عدم مداوای زینب، زندگی او در معرض خطر قرار می‌گیرد.

دخالت آشکار سپاه در مذاکرات اتمی

از این برخورد می توان نتیجه گرفت که مذاکرات مسکو نیز که در راهست شانس موفقیت چندانی نخواهد داشت. این اظهار نظر وزیر دفاع حکومت ایران پس از سفر احمدی نژاد به چین و سفر جلیلی به مسکو می تواند بیانگر احساس خطر حکومت ایران از یکسو و یا پشت گرمی آن از حمایت روسیه و چین از سوی دیگر باشد. بر این اساس باید دید که آیا واکنش کشورهای غربی نسبت به این موضوع جدید ایران چگونه است.

برای نجات جان حسین رونقی مقابل بیمارستان هاشمی نژاد تجمع کنید.

حسین رونقی استوارهمچون یک ، کوه ایستاده، برای حفظ جان او استوار بیاستیم.

غیرت من کجاست!؟

منتظر چه اتفاق دیگری هستیم که خطر را حس کنیم و از خود بپرسیم:

ما در کجای تاریخ ایستاده ایم، وآیا به آیندگان خواهیم تواست که بگوییم در این موارد به طور جدی فکر کردیم؟

آری می توانیم…

می توانیم یک عمر ناله و زاری کنیم و می توانیم هم یک روز بجنگیم و رها شویم. انتخاب با ماست.

می توانیم یک عمر بر اساس محافظه کاری و عافیت جویی زندگی کنیم و می توانیم یک روز خطر بپذیریم و رها شویم. انتخاب با ماست.

آری می توانیم…
می توانیم یک عمر بر اساس محافظه کاری و عافیت جویی زندگی کنیم و می توانیم یک روز خطر بپذیریم و رها شویم. انتخاب با ماست.

خودرهاگران: نگویید رهاساختن این ملت دشوار است، به فکر رهایی خود باشید.

به هر کس و هر چیز که می خواهید اعتقاد داشته باشید، اما قبل از آن، به خود اعتقاد داشته باشید.

در گرد و خاکی برای پوشاندن واقعیت گریز از خطرهای مبارزه به پا می کنی، می توان چشم همه را کور کنی، جز یک نفر، خودت را.

در گرد و خاکی برای پوشاندن واقعیت گریز از خطرهای مبارزه به پا می کنی، می توان چشم همه را کور کنی، جز یک نفر، خودت را.

یک روز و فقط یک روز خطر را به جان بخرید و یک عمر با کرامت زندگی کنید.

یک روز و فقط یک روز خطر را به جان بخرید و یک عمر با کرامت زندگی کنید.