بیانیه ی حزب ایران آباد در مورد روز کارگر

آوریل 28, 2016 admin 0

حزب ایران آباد از کارگران سراسر کشور می خواهد که حرکت های پراکنده ی خود را مجهز به هماهنگ سازی بیرونی و سازماندهی درونی کنند و با قدرت در صحنه حضور یابند. رژیم ضد کارگری جمهوری اسلامی تا زمانی که قدرت کارگران را در صحن کارخانه ها و یا در کف خیابان ها و میادین نبیند، هیچ امتیازی به آنها نخواهد داد. کارگران ایران باید بدانند که گرفتن حقشان در گرو قدرت عملی آنهاست، تجمع و درخواست کافی نیست، باید دست به عمل زد و برای عمل هم باید که سازماندهی کرد. بنابراین حلقه ی گمشده ی مبارزات کارگری در ایران نیست مگر سازماندهی تشکیلات کارگری برای پیشبردی مبارزه ای هدفمند، قوی و مداوم.

No Image

پیام کمیته کارگری سازمان خودرهاگران به مناسبت روز کارگر

می 1, 2011 admin 0

کمیته ی کارگری سازمان خودرهاگران به پیروی از استراتژی عمومی سازمان، که تقویت قدرت اجتماعی و ایجاد بستر رشد خودآگاهی و خودسازماندهی در نیروهای اجتماعی است، در رابطه با طبقه ی کارگر تلاش دارد تا به جمع آوری، تدوین و انتقال دانش خودسازماندهی در میان کارگران بپردازد.