Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
9 August 2022 /  سه شنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سازماندهی دانشجویی

یک تیم دانشجویی چند دانشجو هستند که با یکدیگر در تماس بوده و برای کار مشترک همفکری، تصمیم گیری و برنامه ریزی می کنند.

۱۸ تیر، نگاهی دوباره به نیازهای جنبش دانشجویی

مبارزات دانشجویی نیازمند آن است که از حالت تکراری و کمابیش قابل سرکوب خود بیرون آید. این مبارزات در نهایت باید با بازنگری در ضعف های گذشته ی خویش بتواند موفقیت های نسبی و بعد مهمتری را به دست آورد.

پیشکش به دانشجویان آگاه ودلاور بمناسب ۱۶ آذر روز دانشجو

ای مردم آزاده ء کشوربشتابید /
دررزمگه شانزده آذر” بشتابید

خودرهاگران: طرح ایجاد «شبکه ی سراسری دانشجویان ایران (شسدا)

کمیته ی دانشجویی سازمان خودرهاگران از کلیه دانشجویان مبارز دعوت می کند تا طرح ایجاد «شبکه ی سراسری دانشجویان ایران (شسدا) را به درون دانشگاه ها و به میان دانشجویان ببرند و در باره ی آن به بحث و تبادل نظر بپردازند

پیش به سوی ایجاد شبکه ی سراسری دانشجویان ایران (شسدا)

کمیته ی دانشجویی سازمان خودرهاگران به طرح این پیشنهاد اکتفاء کرده و اجرای آن را به ابتکار و همت دانشجویان واگذار می کند. اما بدیهی است که ما برای تحقق این طرح در خدمت دانشجویان فعال و کنشگر خواهیم بود.

خودرهاگران: روز ۱۶ آذر اعتصاب سراسری در دانشگاه هاست

با تشکیل تیم های پنج نفره آماده شویم که برای بنزین، ۱۶ آذر و عاشورا از حالا کار جمعی را تمرین کرده و برای اقدامات مشترک تمرین کرده و آمادگی کسب کنیم

علوم انسانی زیر ضرب وزارت علوم

اما اینکه حکومت ایران پس از انتخابات جنجال برانگیز ۱۳۸۸ تصمیم به جراحی علوم انسانی گرفته است از جمله به توصیه‌های بازجویان و مغزهای امنیتی برمی‌گردد که از استنتاج‌هایشان گویا به این نتیجه رسیده‌اند که مطالعه‌ی تئوری‌های مختلف علوم اجتماعی مسئول انحراف اذهان از موازین اسلامی هستند. در یک اقدام تازه، بر اساس ‌گزارش خبرگزاری مهر، یک روز پس از اعلام توقف صدور مجوز جدید برای ۱۲ رشته علوم انسانی با محتوای کنونی، مدیرکل دفتر گسترش وزارت علوم اعلام کرد که توسعه این رشته‌ها و پذیرش دانشجو در آنها منوط به بازنگری است و این بررسی تا تابستان سال ۹۰ نهایی می‌شود.

دانشجویان دانشگاه تهران خطاب به احمدی نژاد: بیا بیا ….

تمامی کلاس های درس را تعطیل کنید. ,… برای همه این کارها برنامه ریزی کنید، سازماندهی کنید، پیش بینی کنید و بخصوص شجاع و نترس باشید

خودرهاگران: جمع های خودسازماندهی شده ی کارگران، دانشجویان، زنان و بیکاران

سازمان خودرهاگران که استراتژی خود را براساس شکل دهی به قدرت اجتماعی در مقابل قدرت سیاسی گذاشته است بر این باور است که با سازمان یابی این چهار حوزه ی اجتماعی (کارگران، دانشجویان، زنان و بیکاران) می توان رژیم ضد مردمی جمهوری اسلامی را در موقعیتی سخت و بن بست وار قرار داد

کمیته دانشجویی سازمان خودرهاگران

دانشجویان در مبارازات اجتماعی ایران نقش مهمی را در بردارند. در جامعه ای که نزدیک به بیست میلیون نفر در آن از سواد خواندن و نوشتن کافی برخوردار نیستند، پیشبرد مبارزه برای دستیابی به یک جامعه ی نوین و مبتنی بر آزادی، عدالت اجتماعی و مردمسالاری بر عهده ی قشرهایی است که به گونه ای آسانتر امکان کسب آگاهی و روشنگری را در جامعه دارند.