سازماندهی دانشجویی

دسامبر 30, 2012 admin 1

یک تیم دانشجویی چند دانشجو هستند که با یکدیگر در تماس بوده و برای کار مشترک همفکری، تصمیم گیری و برنامه ریزی می کنند.

No Image

18 تیر، نگاهی دوباره به نیازهای جنبش دانشجویی

جولای 9, 2011 admin 0

مبارزات دانشجویی نیازمند آن است که از حالت تکراری و کمابیش قابل سرکوب خود بیرون آید. این مبارزات در نهایت باید با بازنگری در ضعف های گذشته ی خویش بتواند موفقیت های نسبی و بعد مهمتری را به دست آورد.

خودرهاگران: طرح ایجاد «شبکه ی سراسری دانشجویان ایران (شسدا)

نوامبر 27, 2010 admin 0

کمیته ی دانشجویی سازمان خودرهاگران از کلیه دانشجویان مبارز دعوت می کند تا طرح ایجاد «شبکه ی سراسری دانشجویان ایران (شسدا) را به درون دانشگاه ها و به میان دانشجویان ببرند و در باره ی آن به بحث و تبادل نظر بپردازند

No Image

علوم انسانی زیر ضرب وزارت علوم

نوامبر 3, 2010 admin 0

اما اینکه حکومت ایران پس از انتخابات جنجال برانگیز ۱۳۸۸ تصمیم به جراحی علوم انسانی گرفته است از جمله به توصیه‌های بازجویان و مغزهای امنیتی برمی‌گردد که از استنتاج‌هایشان گویا به این نتیجه رسیده‌اند که مطالعه‌ی تئوری‌های مختلف علوم اجتماعی مسئول انحراف اذهان از موازین اسلامی هستند. در یک اقدام تازه، بر اساس ‌گزارش خبرگزاری مهر، یک روز پس از اعلام توقف صدور مجوز جدید برای ۱۲ رشته علوم انسانی با محتوای کنونی، مدیرکل دفتر گسترش وزارت علوم اعلام کرد که توسعه این رشته‌ها و پذیرش دانشجو در آنها منوط به بازنگری است و این بررسی تا تابستان سال ۹۰ نهایی می‌شود.

No Image

خودرهاگران: جمع های خودسازماندهی شده ی کارگران، دانشجویان، زنان و بیکاران

سپتامبر 26, 2010 admin 0

سازمان خودرهاگران که استراتژی خود را براساس شکل دهی به قدرت اجتماعی در مقابل قدرت سیاسی گذاشته است بر این باور است که با سازمان یابی این چهار حوزه ی اجتماعی (کارگران، دانشجویان، زنان و بیکاران) می توان رژیم ضد مردمی جمهوری اسلامی را در موقعیتی سخت و بن بست وار قرار داد