No Image

برای ۲۵ بهمن

فوریه 13, 2012 admin 0

به صورت سازمان یافته و در قالب جمع های دو، سه یا پنج نفره بیرون بیایید. تنهایی زیاد فایده ندارد. در هر مکان و زمانی که می توانید تظاهرات را راه بیاندازید.

No Image

نبرد میان رژیم سرکوبگر و مردم معترض چه سرنوشتی می تواند داشته باشد؟

دسامبر 15, 2011 admin 0

اگر نیروهای مردمی بتوانند از عنصر سازماندهی برخوردار باشند در این صورت قدرت برتر را به دست خواهند آورد. پس، آن چه نیاز داریم تا شرایط را به سود جنبش آزادیخواهی تغییردهیم کار بر روی «سازماندهی» مبارزان ایرانی است

شانزده آذر: فرصتی دوباره

نوامبر 28, 2011 admin 0

16 آذر امسال نیز فرصتی دوباره است تا دانشگاه، طبیعت غیرقابل گریزش را نشان دهد و کم و بیش نشان خواهد داد اما در این مسیر با موانعی روبروست که در زیر به آن خواهیم پرداخت.

No Image

چگونه باید با نیروهای سرکوبگر در تظاهرات خیابانی برخورد کرد؟

نوامبر 22, 2011 admin 0

تظاهر کنندگان باید به گروه های کوچک و نزدیک به هم تقسیم شوند. هیچ فردی نباید تنها بیافتد. هیچ کس نباید فقط به فکر خود باشد. افراد باید هوای همدیگر را داشته باشند. با هم تماس بصری و هماهنگی داشته باشند.