به فکر نجات جان خود و میهن باشیم.

آگوست 13, 2012 admin 0

ساختن تیم‌های امداد رسانی برای پیش آمد‌های احتمالی‌ که می توانند فاجعه آمیزتر باشند کار کنشگران مسئولیت پذیر است. به فکر نجات جان خود و میهن باشیم.