سه گام برای رهایی

دسامبر 21, 2012 admin 0

1) غلبه کردن بر ترس و ناامیدی با بهره بری از آگاهی و ارزش های اخلاق انسانی
2) تلاش برای کار جمعی با افراد مشابه که آماده ی فعالیت برای تغییر هستند.
3) داشتن هدف، استراتژی و سازمان یافته برای ایجاد دگرگونی برنامه ریزی شده در جامعه ایران

هدف, استراتژی, تاکتیک ها, تکنیک ها

نوامبر 3, 2012 admin 0

هدف: دستیابی به جامعه ای که جان و کرامت بشر در آن به طور نهادینه تضمین شده باشد.
استراتژی : شکل گیری قدرت اجتماعی یعنی نظارت و مدیریت مردم در سطوح خرد، میانی و کلان
تاکتیک ها: 1) دوران فعلی تا براندازی 2) دوران گذار 3) دوران بعد از گذار
تکنیک ها: در مرحله ی کنونی آموزش و تشویق به سازماندهی

معرفی مختصر سازمان خودرهاگران

آگوست 22, 2012 admin 1

سازمان خودرهاگران یک تشکل سیاسی-فرهنگی است که در مسیر گسترش انسان مداری و قدرت اجتماعی تلاش می کند.
انسان مداری یعنی اهمیت نخست را به جان و کرامت انسان دادن.
قدرت اجتماعی یعنی قدرت خودسازمان یافته ی مردم.

گذر از انقلاب اسیدهای معده به دمکراسی

جولای 22, 2012 admin 4

شناخت نظری شورش ها، بررسی نمونه های تاریخی موجود، بیرون کشیدن راهکارها، آموزش دادن راهکارها و در بین آنها، آموزش خودسازماندهی اجتماعی به لایه هایی که توان جذب این آموزش و اجرای آنها را دارند: شاید یک درصد از جمعیت کنونی جامعه. تمرکز نظری و عملی روی تبدیل شورش به جنبش سبب می شود که اپوزیسیون بتواند از وقت و امکانات و دانش خود در مسیری استفاده کند که قابلیت عملی وقوع دارد.