Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
13 August 2022 /  شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱

انسان انسان است، چه در ایران چه افغانستان

انسان انسان است، چه در ایران چه افغانستان،
انسان محترم است، چه در ایران چه در افغانستان،
انسان مقدّس‌ترین پدیدههاست، چه در ایران چه در افغانستان،

دعوت به همکاری با رادیو اتحاد به عنوان خبرنگار افتخاری

از کلیه هموطنانی که علاقمند هستند تا با ما به عنوان خبرنگار افتخاری همکاری کنند خواهشمندیم که با این آدرس تماس بگیرند: radioetehad@yahoo.com

ماموریت خودرهاگران

ماموریت خودرهاگران:
ماموریت ما نجات ستمدیده از ستم نیست، بلکه آگاه کردن او بر این نکته است که نجات او از ستم، وظیفه ی خودش است و در این راستا دانش مبارزه را به او می آموزیم.

وظیفه خودرهاگران

وظیفه خودرهاگران:
ما در کنار مظلومان و ستمدیدگانیم، نه برای آن که آنها را از ظلم و ستم رها کنیم، بلکه برای آن که آنان را آگاه کنیم و آموزش دهیم که خود را رها کنند.

خودرهاگران: مبارزه، کار همگان نیست. کار انسان های با وجدان و آگاه است.

وقتی توانستیم تکلیف خود را با مبارزه و مسئولیت های آن روشن کنیم می توانیم در مورد نقش دیگران اظهار نظر کنیم.

وظیفه ی شرکت در یک مبارزه را در درجه ی نخست یک وظیفه ی شخصی بدانیم

وظیفه ی شرکت در یک مبارزه را در درجه ی نخست یک وظیفه ی شخصی بدانیم که به واسطه ی داشتن آگاهی و شرافت برای ما ایجاد شده است. وقتی به طور فردی به آن جواب دادیم پاسخ جمعی خواهیم گرفت.

آیا وظیفه ای مبرم تر از این در مقابل اپوزیسیون قرار دارد؟

اگر توده ها خودسازماندهی نکنند و اپوزیسیون هم به سازماندهی نپردازد، رژیم را چه نیرویی می خواهد سرنگون کند؟ آیا حلقه گمشده ی مبارزه در طول سی سال گذشته نبود یا کمبود سازماندهی نیست؟ آیا وظیفه ای مبرم تر از این در مقابل اپوزیسیون قرار دارد؟

در صورت حمله ی نظامی به ایران چه باید کنیم؟

دوباره تکرار می شود که این نوشته برای ترس و وحشت آفرینی نیست و تنها وضعیت و شرایط کشوررا بررسی کرده و در صورت بروز جنگ راه بهره برداری از آن را به سود مردم پیشنهاد می کند. آرزویمان اینست که با همت و عملکرد جوانان و زنان و مردان ایرانی رژیم ضد بشری جمهوری اسلامی پیش از وقوع هر نوع جنگ و کشتار ویرانی سقوط کرده و آزادی، بدون دخالت بیگانه و بدست خودمان به خودمان هدیه گردد. به امید آن روز.

خودرهاگران: رژیم ضد بشری مصداق اهانت به انسان ایرانی

کنار زدن این رژیم معادل تلاش ماست برای عدم سقوط به قهقهرای پشت کردن به انسانیت.

خودرهاگران: سازماندهی یعنی کار منظم و هدفمند جمعی

اگر هر یک در محله و دانشگاه و اداره و کارخانه ی خود اقدام به کار جمعی کنیم پایه های سازماندهی اجتماعی شکل می گیرد. باید از آن جا که هستیم و با آنان که هر روز سروکار داریم شروع کنیم.