گفتم و گفت: بالاخره سازمان های سیاسی چه باید کنند که موفق شوند؟

اکتبر 27, 2011 admin 0

آنها باید فن سازماندهی را آموزش دهند. یعنی به مردم روش های خودسازماندهی اجتماعی را بیاموزند، این که چگونه باید جمع های شهروندی را شکل داد، چگونه باید اتحادیه و شورا و انجمن ساخت، چگونه باید شوراهای محلی درست کرد و یا شبکه های اجتماعی را سازماندهی کرد.

اصول و روش های براندازی ديکتاتوری – قسمت هفتم

سپتامبر 9, 2010 admin 0

در تمامي طول تاریخ، چه قديمي و چه معاصر، ديده شده است که در کنار نفرات و سربازان و اسلحه و تجهیزات، فرماندهی و یا رهبري يکي دیگر از اصول مهم و حياتی بوده و بدون رهبری و يا داشتن یک رهبري نادرست و ضعیف، انبوه نیرویی با تجهیزات کامل از نيروی کمتر و نا مجهزتربا فرماندهی صحیح و با قدرت شکست خورده و تار و مار شده اند.

اصول و روش های براندازی ديکتاتوری – قسمت دوم

آگوست 4, 2010 admin 0

به طور نمونه تهیه نوشتار ها، چاپ و انتشار روزنامه ها و آگهی ها و شبنامه های زيرزمیني، ایستگاه های رادیوئي که بتوان در داخل ایران بپا کرد و همچنین عوامل خودي در داخل رژیم که می توانند تصمیم گيری ها و حرکت نیرو ها و نحوه اجرای عمليات سرکوبگران براي کنترل خشونت آمیز را به آگاهي برسانند، عملیاتي هستند که حتما باید مخفی نگاهداشته شده از بروز هر گونه اطلاعات در این مورد باید به شدت پرهيز و جلوگیري نمود.

اصول و روش های براندازی ديکتاتوری – قسمت نخست

جولای 22, 2010 admin 0

پشتیبانی مادی باید از طريق تشویق ثروتمندان داخلي به کمک به مبارزین داخلی از راه رساندن پول به اعتصاب کنندگان و کارگران و کارمندانی که به خاطر حضور در صحنه مبارزه دستمزدی نگرفته و بدون داشتن امکان ادامه زندگي خود و بستگانشان قادر به ادامه مبارزه نیستند و همچنين با گرفتن پشتيباني مالي از ایرانيان خارج از کشور که توانائي کمک کردن در گستره بزرگي را دارند و همچنین کمک خواهی از سازمانهای خیريه و بنیادهای مختلف طرفدار آزادی و دموکراسی ، به منظور همان کمک رسانی به مبارزین در صحنه انجام شود.

جزوه ی راهنمای کاری برای تشکیل گروه های اجتماعی فعالیت در داخل کشور

جولای 2, 2010 admin 0

این جزوه طوری تنظیم شده است که بتوانید بدون نیاز به تماس مستمر با ما خود بر اساس راهنمایی های آن از یکسو و ابتکار و خلاقیت و ایده های خود از سوی دیگر اقدام به کار جمعی بکنید. اما در صورتی که نیازی به تماس با ما دیدید با این ایمیل مکاتبه کنید: khodrahagaran@gmail.com

ما می توانیم برای شما مطالب بیشتری را در زمینه های نظری و عملی مبارزه ارسال کنیم. شما هم چنین می توانید به مطالب ما از طریق آدرس زیر دسترسی داشته باشید.
www.khodrahagaran.org