برای تغییر در ایران چه باید کرد؟

برای تغییر در ایران چه باید کرد؟

کاری از دفتر تولید سازمان خود رهاگران


برای تغییر در ایران چه باید کرد؟

 

موانع تغییر کدام ها هستند؟

 • 1) ترس
 • 2) یاءس
 • 3) نبود دانش مبارزاتی

برای رفع هر یک از این موانع سه گانه چه باید کرد؟

 • 1) برای مقابله با ترس
 • آگاهی دادن بر چرایی ترس
 • تقویت عنصر شجاعت و دلاوری
 • نشان دادن راهکارهای غلبه بر ترس

برای رفع هر یک از این موانع سه گانه چه باید کرد؟

 • 2) برای مقابله با یاءس
 • آگاهی دادن بر چرایی ناامیدی
 • تقویت عنصر امید واقعی و عینی گرا
 • نشان دادن چشم انداز فردای بهتر

برای رفع هر یک از این موانع سه گانه چه باید کرد؟

3) برای مقابله با نبود دانش مبارزاتی

 • یادآوری ضرورت آموزش مبارزه گری
 • آموزش شیوه های مبارزه
 • گسترش فکر سازمان یافته در مبارزه

اگر این سه مانع از سرراه برداشته شود چه روی می دهد؟

 • به واسطه بر طرف شدن ترس عده ی زیادی به کار مبارزاتی می پیوندند.
 • به واسطه برطرف شدن یاءس شمار بیشتری روحیه ی مقاومت و تلاش پیدا می کنند.
 • در سایه آموزش فن مبارزه کنشگران می دانند که برای موفقیت چه باید کنند.

در سایه این سه رویداد سرنوشت مبارزه چگونه می شود؟

 • مردمی که دیگر نمی ترسند به اعتراض و اعتصاب و تحصن و تجمع و مبارزه ی فعال روی می آورند.
 • مردمی که امید دارند با همدیگر ارتباط برقرار کرده و روح جمعی و کار تیمی گسترش می یابد.
 • مردمی که سازماندهی و فن مبارزه را می شناسند گام به گام مسیر مبارزه را طی کرده و به سوی هدف های مشخص می روند.

گام ها یا مراحل مبارزه از زمانی که مردم ترس و یاس را کنار گذاشته و آموزش ها نیز فراگیر شده اند چگونه پیش می رود؟

 • گسترش اعتراضات و رویارویی ها سبب تضعیف روحیه ی رژیم و فرسایش نیروها و امکانات آن می شود.
 • ترس و ناامیدی جبهه عوض کرده و میان رژیمی ها می رود و در مقابل مردم شجاع تر و پرامیدتر می شوند.
 • با فعال شدن جو، کنشگران همدیگر را یافته و در سایه کار جمعی و شبکه سازی آماده ی فاز آخر جنبش می شوند.

پس از تضعیف تدریجی نظام و نیروهای آن، تقویت روحیه و انسجام مردم و گسترش سازمان یابی مردمی، فاز آخر حرکت چه خواهد بود.

 • کار خودسازماندهی در میان مردم سبب تقویت شبکه ها شده و نیروهای کنشگر مستعد کار هماهنگی و هدایت شبکه های سازمان یافته ی مردمی را در سطح محله ها، اداره ها، کارخانه ها، دانشگاه ها و در نهایت در کل جامعه بر عهده خواهند گرفت.
 • از دل این فرایند نیروهای هدایتگر جنبش مشخص و متشکل و برای ایفای نقش جایگزین آماده می شوند.

با مشخص شدن نیروی جایگزین چه روی می دهد؟

وقتی توان و واقعیت نیروی جایگزین مشخص شد و برای جامعه هویت یافت، مجموع مردم مخالف و معترض آماده می شوند که با هدایت آن جایگزین که نقش هدایت گر را دارد در یک قیام عمومی برانداز شرکت کنند و رژیم کنونی را پایین بکشند.

قیام عمومی برانداز چگونه است؟

 • قیامی است که با حضور نیروهای سازمان یافته ی مردمی به طور هماهنگ صورت می پذیرد و در طی آن واحدهای آموزش دیده و سازماندهی شده به مراکز مهم دولتی مانند بیت رهبری، کاخ ریاست جمهوری، مجلس، وزارتخانه ها، صدا و سیما ومراکز اصلی فرماندهی نظام حمله و آنها را تصرف کرده و به آمران و عاملان جنایت و غارت را به اسارت می گیرند.

با تصرف مراکز حکومتی و دستگیری سران و آمران و عاملان نظام جنبش وارد کدام فاز می شود؟

دوران گذار شروع می شود. در این دوران واحدهای سازمان یافته ی مردمی زیر نظر هماهنگی جایگزین هدایتگر اوضاع را تحت کنترل خود می گیرند.

 • مرزها را مواظبت می کنند.
 • امنیت شهرها و روستاها و راهها را تامین می کنند.
 • خدمات ابتدایی و ضروری شهروندان را تامین می کنند.
 • شرایط لازم برای برگزاری انتخابات را فراهم می کنند.

در دوران گذار نیروی جایگزین چه می کند؟

نقش دولت موقت را ایفاء می کند:

 • با دولت های خارجی تعامل می کند.
 • امور روزمره ی کشور را مدیریت می کند
 • بر وضعیت زندانیان و تحقیق روی پرونده ی آنها کار می کند.
 • در اجرای آزاد انتخابات مردمی تلاش می کند.

دولت موقت پس از دوران گذار چه می شود؟

در دوران گذار نخست انتخابات مجلس موسسان برگزار می شود.

 • مجلس موسسان قانون اساسی را تصویب می کند .

قانون اساسی به رفراندم گذاشته می شود.

 • پس از تایید انتخابات پیش بینی شده در قانون اساسی برگزار می شود.
 • با روی کار آمدن مجلس و دولت منتخب مردم دولت موقت منحل می شود.

 • سازمان خودرهاگران به سهم خود در مسیر استراتژی توضیح داده شده تلاش می کند و از هموطنانی که علاقمند به همکاری در این زمینه هستند دعوت به همکاری می کند:
 • تلفن تماس : 16505494726

ایمیل : khodrahagaran@gmail.com

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*