خودرهاگران: نافرمانی مدنی در صف های پمپ بنزین

 1. نافرمانی های مدنی از جمله ابزارهای مناسب برای ضربه زدن به رژیم های نظامی-دیکتاتوری است. در مورد روش های این نافرمانی ها باید همفکری و تبلیغ کنیم
 2. نافرمانی مدنی هر حرکتی است که سبب تضعیف روحیه دشمن (رژیم ضد بشری) و تقویت روحیه ی مردم شود. برای این منظور دانش، شجاعت و برنامه ریزی لازم است
 3. در مبارزات نافرمانی مدنی باید ضعیف ترین نقطه ی دشمن را هدف قرار داد و آن را به ابزاری برای فشار و وادار ساختن او به عقب نشینی است
 4. در نافرمانی مدنی باید نبرد را در جبهه ای آغاز کرد که می دانیم دشمن برای آن چاره و راه حلی ندارد و درصورت حرکت مردمی چاره ای جز تسلیم ندارد
 5. در حال حاضر نقطه ضعف رژيم که برای آن راه برون رفتی هم ندارد موضوع بنزین است. با سازماندهی اعتراضات در این عرصه رژیم به سرعت به بن بست خواهد رسید
 6. کافیست که مردم نسبت به سهمیه بندی جدید بنزین و یا قیمت آن معترض باشند و این اعتراض را نشان دهند. در نظر داشته باشیم که سهمیه بنزین برای ماه مهر فقط 60 لیتر تعیین شده است
 7. صف های طویل جلوی پمپ بنزین ها و مدت زمان بلند آن برای رسیدن به جایگاه فرصت مناسبی است برای اطلاع رسانی، تبادل نظر و هم فکری درباره ی روش های اعتراضی ممکن
 8. در صف های پمپ بنزین باید دیگران را جمع کرد و ضمن کار توضیحی برای آنان، مردم را به اعتراض عمومی در این زمینه تشویق کرد. اعتراضاتی که می تواند به تدریج گسترده شود
 9. فعالان جنبش می توانند ضمن حضور در صف های بنزین مردم را با روش های اعتراضی نسبت به این موضوع آشنا سازند: شعار نویسی، اطلاع رسانی در محل کار برای سازماندهی اعتراضات، طرح ایده ی ضرورت افزایش سهمیه بنزین، هشدار عمومی دادن به دولت در مورد افزایش قیمت ها، آماده ساختن روحیه ها برای واکنش قاطع و گسترده به محض اعلام قیمت بنزین بدون یارانه و …
 10. کنشگران جنبش و دانشجویان می توانند به هر بهانه ای در صف های طویل بنزین شرکت کنند و با پخش اعلامیه و یا توضیح شفاهی مردم را نسبت به آینده ی سیاهی که در انتظار است آگاه کنند . مردم باید ببینند که در میان آنها همفکری و همدلی وجود دارد
 11. از این پس این خود حکومت است که بهانه های لازم برای اعتراضات اجتماعی را در اختیار ما می گذارد. وضعیت وخیم اقتصادی کشور به زودی عوارض اجتماعی و اقتصادی خود را آشکار خواهد ساخت و جامعه به یک فاز پرمسله وارد خواهد شد، باید آماده بود تا برای نافرمانی های مدنی از آنها بهره بریم
 12. در حال حاضر حساس ترین مسله کمبود بنزین است که مردم بخصوص در تهران و شهرهای بزرگ با آن مواجه هستند، با پی گیری این مورد در میان مردم فعالان جنبش می توانند دولت کودتاچی را در مقابل معضلی بگذارند که راه را برای سایر اعتراضات صنفی و اجتماعی باز خواهد کرد
 13. برای ایجاد جنبش و تحرک در درون جامعه منتظر کسی و چیزی جز خود و اراده مان نباشیم، باید از هر فرصتی که پدید می آید استفاده کنیم، در حال حاضر می توان روی بنزین کار آگاه سازی و سازماندهی اعتراضات را پیش برد و بعد موضوعات دیگر
 14. سازمان خودرهاگران از همه ی کنشگران داخل کشور می خواهد که تمرکز موقت خود را روی موضوع بنزین بگذارند و در این زمینه با شعار نویسی، اعتراض گری، آگاه سازی و سازماندهی اعتراضات، مردم را در این زمینه فعال سازند. بدیهی است که اگر یک یا دو مورد اعتراض جمعی آغاز شود با اطلاع رسانی رسانه های خارج از کشور می توان آن را به سرعت فراگیر کرد

1 Comment

Comments are closed.