Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
16 August 2022 /  سه شنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۱

وقتی دو جناح به روی هم تیغ کشیدند ما چه کنیم؟

واحدهای چند نفره ی عملیاتی می بایست از حالا به شناسایی محل و نفرات دشمن و تجهیز و آموزش و تمرین بپردازند و خود را آماده سازند تا در زمان لازم با پیش بینی و برنامه ریزی به صحنه آیند.

آزادی جز با مبارزه ای در خور آن به دست نمی آید.

درباره ما

 درباره ی ما : سازمان خودرهاگران تشکل سیاسی- فرهنگی معرفی خودرهاگران استراتژی و تاکتیک های سازمان  همکاری یا عضویت در خودرها گران    پادمان سازمان خودرهاگران    آیین نامه: ضوابط تشکیلاتی سازمان          خودرهاگران چیست؟ کیست؟  سازمان خودرهاگران یک تشکل سیاسی-فرهنگی است که توسط تعدادی از ایرانیان تاسیس شده است.         سازمان خودرهاگران چه […]

پیوند اجتماعی داخل و خارج ممکن است

تلاش ما در خودرهاگران این است که با پیوندی تنگاتنگ، خودجوش و طبیعی میان داخل و خارج نخست مرزهای ذهنی و آن گاه مرزهای عملی همکاری و همیاری این دو را برداریم تا ایرانیان خارج از کشور به عنوان ادامه ی بدنه اجتماعی داخل کشور به واقعیت های ایران وصل شده و هر دو در مسیر تغییر آن همکاری و همسویی کنند. این مهم به اراده ی شما نیز وابسته است. با ما همراه شوید.

من در خارج از کشور چگونه می توانم با سازمان خودرهاگران همکاری کنم

اگر من بخواهم به عنوان یک ایرانی خارج از کشور در هر کجای دنیا که باشم با سازمان خودرهاگران همکاری کنم، دو کار می توانم انجام دهم. یا از سازمان بخواهم یک فعالیتی را به من واگذار کند که انجام دهم و یا این که در محل زندگی خودم جمعی از ایرانیان را گرد آورم، آنها را با سازمان خودرهاگران آشنا سازم. بعد با هم شروع به کار گروهی کنیم. یعنی کار نظری و فعالیت های عملی در مسیر پیشبرد مبارزه ی آزادیخواهانه ی مردم ایران.

دانشجویان دانشگاه تهران خطاب به احمدی نژاد: بیا بیا ….

تمامی کلاس های درس را تعطیل کنید. ,… برای همه این کارها برنامه ریزی کنید، سازماندهی کنید، پیش بینی کنید و بخصوص شجاع و نترس باشید

تبدیل شورش‌های اقتصادی به جنبش اجتماعی

«شاخص درهم ریختگی و آشوب اقتصاد ایران را می‌توان در سرنوشت طرح هدفمند کردن یارانه‌ها دید که از طرف دولت به‌طور جدی مطرح شد. هم‌چنین ابتدا دولت پیش‌بینی کرد که از اول سال ۱۳۸۹این طرح به اجرا درآید ولی آثار و عواقبی که این طرح فاقد کارشناسی دقیق به دنبال خود خواهد داشت باعث شده که چندین بار اجرای آن را به تاخیر بیاندازند و به نیمه دوم سال، به مهرماه کشیده شود.

خودرهاگران: به قدرت خود باور آوریم

مطالب فیسبوک و تویتر سازمان خودرهاگران را با دیگران در میان بگذارید و اجازه بدهید که موجی از حرکت و کنش و امید پدید آید. سرنوشت خود را به دست گیرید و منتظر هیچ معجزه و نجات بخشی جز خود نباشید

فردا شورش ها آغاز می شود، از امروز آماده شویم

جنبشی که می آید باید هر دو را داشته باشد: هم سازماندهی که به معنی کار جمعی است برای کسب کارآیی و دیگری هدفمندی به معنای رساندن اعتراضات به نقاط مشخص و بهره بردن از آنها برای عقب زدن گام به گام رژیم تا نقطه ی تسلیم جمهوری اسلامی در مقابل قدرت اجتماعی، یعنی قدرت سازماندهی شده ی مردم.

مبارزه اجتماعی در رژیم جمهوری اسلامی – ۲

نیروهای اپوزیسیون بر اساس شرایطی که در جامعه برقرار است شیوه ی برخورد یا مبارزه ی خود را با دولت حاکم به صورت منطقی طوری تعین کرده و یا می بایست تعین کنند، که کمترین هزینه و صدمات و بالاترین بازدهی مبارزاتی را برای خود و مردم داشته باشد.

در روز قدس چه کنیم؟

رهنمودهای کمیته مبارزه نافرمانی مدنی برای حضور اعتراضی در راهپیمایی دولتی روز قدس: