کلید براندازی و فروپاشگری

سپتامبر 18, 2013 admin 0

امروز که رژیم در ناتوان‌ترین زمان خود بسر می برد و جامعه تشنه و منتظر شورش‌های اجتماعی برای نان است، بهترین فرصت برای نبرد پایانیست. کلید موفقیت در ایجاد تصور پیروزی و سازماندهی گروه‌های کوچک محلی و صنفی است.

سیران یگانه، دانش‌آموز 10 ساله‌ای که در سانحه آتش‌سوزی مدرسه شین‌آباد پیرانشهر جان سپرد.

دسامبر 9, 2012 admin 0

توانایی قدرت اجتماعی آنقدر زیاد است که نه تنها میتواند یک وزیر بی لیاقت را مجبور به استعفا کند؛ بلکه می تواند یک حکومت استبدادی را از میان بردارد.
کافیست دست از نا امیدی برداریم، قدرت خود را باور کنیم، مسئولیت پذیر باشیم و به فکر سازماندهی باشیم.