آیا شما حاضرید با سازمان ها و گروه های دیگر اتحاد کنید؟

 

آیا شما حاضرید با سازمان ها و گروه های دیگر اتحاد کنید؟

پاسخ: ما با هر سازمان و گروهی که در راه تشکیل قدرت اجتماعی، یعنی ضد قدرت نهادینه و سازمان یافته، تلاش کند در یک مسیر هستیم و از هیچ کوشش مشترکی دریغ نخواهیم کرد.

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*