No Image

شبنامه مردم شماره ۷

نوامبر 10, 2010 admin 2

سناریوهای ممکن برای ایران در آینده ی نزدیک /
چه موقع باید به موضوع بعد از سرنگونی پرداخت؟

No Image

علوم انسانی زیر ضرب وزارت علوم

نوامبر 3, 2010 admin 0

اما اینکه حکومت ایران پس از انتخابات جنجال برانگیز ۱۳۸۸ تصمیم به جراحی علوم انسانی گرفته است از جمله به توصیه‌های بازجویان و مغزهای امنیتی برمی‌گردد که از استنتاج‌هایشان گویا به این نتیجه رسیده‌اند که مطالعه‌ی تئوری‌های مختلف علوم اجتماعی مسئول انحراف اذهان از موازین اسلامی هستند. در یک اقدام تازه، بر اساس ‌گزارش خبرگزاری مهر، یک روز پس از اعلام توقف صدور مجوز جدید برای ۱۲ رشته علوم انسانی با محتوای کنونی، مدیرکل دفتر گسترش وزارت علوم اعلام کرد که توسعه این رشته‌ها و پذیرش دانشجو در آنها منوط به بازنگری است و این بررسی تا تابستان سال ۹۰ نهایی می‌شود.

No Image

خودرهاگران: جمع های خودسازماندهی شده ی کارگران، دانشجویان، زنان و بیکاران

سپتامبر 26, 2010 admin 0

سازمان خودرهاگران که استراتژی خود را براساس شکل دهی به قدرت اجتماعی در مقابل قدرت سیاسی گذاشته است بر این باور است که با سازمان یابی این چهار حوزه ی اجتماعی (کارگران، دانشجویان، زنان و بیکاران) می توان رژیم ضد مردمی جمهوری اسلامی را در موقعیتی سخت و بن بست وار قرار داد

کمیته دانشجویی سازمان خودرهاگران

سپتامبر 24, 2010 admin 0

دانشجویان در مبارازات اجتماعی ایران نقش مهمی را در بردارند. در جامعه ای که نزدیک به بیست میلیون نفر در آن از سواد خواندن و نوشتن کافی برخوردار نیستند، پیشبرد مبارزه برای دستیابی به یک جامعه ی نوین و مبتنی بر آزادی، عدالت اجتماعی و مردمسالاری بر عهده ی قشرهایی است که به گونه ای آسانتر امکان کسب آگاهی و روشنگری را در جامعه دارند.

No Image

خودسازماندهی مبارزات دانشجویی

سپتامبر 23, 2010 admin 0

وجود یک شبکه ی ارتباطاتی میان دانشجویان فعال دانشگاه ها سبب می شود که بتوانند در جریان فعالیت های یکدیگر قرار گرفته و در صورت ضرورت به صورت هماهنگ و یا حتی همزمان اقدام کنند

پیش به سوی ایجاد شبکه ی هماهنگی دانشجویان ایران

سپتامبر 23, 2010 admin 2

سازمان خودرهاگران ضمن اعلام آمادگی خود برای یاری رسانی به این طرح و دعوت از سایر تشکل های سیاسی به حمایت از آن، این مهم را در حوزه ی اراده، ابتکار و اختیار دانشجویان دانسته و بر این باور است که با همت دانشجویان مبارز و فعال این شبکه می تواند شکل گیرد و عمل کند.