No Image

عزم

اکتبر 31, 2010 admin 0

اگرکه عزم کنی کارها توانی کرد

No Image

نگرش هایدگر به تفکر مدرن و درس های آن برای روشنفکران ایرانی

اکتبر 28, 2010 admin 2

اما از این بدتر، در نبودکیفی گرایی علمی، جهان بینی انسان ایرانی از برخورداری از مواد یک نگرش عینی گرا و مدرن محروم و دور می شود. نخبگان و دانشجویان آن محکوم به دست و پا زدن و عمر گذراندن در دیدگاه های بی پایه و اساس و ذهنی گرا و خیال بافته ی کسانی می شود که خرد و علم و تفکر روشمند را خطری برای جهل سالاری خود در عرصه ی فرهنگ می بینند.

No Image

همیاری مالی برای برنامه های خودرهاگران

اکتبر 28, 2010 admin 2

برای تامین هزینه ی مالی این برنامه ما روی تک تک ایرانیانی حساب می کنیم که مسئولیت پذیر هستند و باور دارند که تشکیل قدرت اجتماعی در ایران لازم است. یعنی قدرت سازماندهی شده ی مردم آگاه

No Image

آیا فقط خارجی ها مقصرند؟

اکتبر 28, 2010 admin 1

همانقدر که به خمینی و خامنه ای انتقاد وارد است به رفتار بخشهای زیادی از مردم هم باید انتقاد کرد.،مذهب زدگی مشکل نسل گذشته بود متاسفم بگویم بخش هایی از جوانان امروز بنیاد گرا (ابزار مدرن را دوست دارند ولی فرهنگ مدرن را نمی پذیرند) هستند ولی خود نمی دانند

No Image

از آن چه در فرانسه می گذرد چه بیاموزیم

اکتبر 28, 2010 admin 1

،حالت کنونی مخالفان جمهوری اسلامی مانند تمرین گروه موسیقی است که هر کس مشغول نواختن ساز خود است ولی تا این تمرین های تک نفره تبدیل به ارکستری همنوا و متحد شود راه درازی در پیش داریم.،البته من معتقدم هر روزی که اتحاد عملی(نه اتحاد تئوریک) به تاخیر بیافتد و گروههای سیاسی حول چند محور مشخص با هم وارد گفتگو نشوند خامنه ای به دیکتاتوری وحشتناک و خشن خود ادامه خواهد داد.

No Image

خامنه ای در کجای کار قرار دارد؟

اکتبر 28, 2010 admin 1

برخلاف کسانی که خامنه ای را در “حصار” سپاه و بسیج می دانند من خامنه ای را”فرمان دهنده” این نیروهای سرکوب گر می دانم. اساسا فضای اختناق زده کنونی کشور حاصل و چکیده نظرات شخص آقای خامنه ای است.