No Image

خودرهاگران: حس مسولیت پذیری

سپتامبر 1, 2010 admin 0

سازمان خودرهاگران از همه هموطنان می خواهند با حس مسولیت پذیری با عنصر زمان و وقت برخورد کنند و با پیوستن به جمع های موجود از کار فردی پرهیز کرده و به کار گروهی روی آورند. هر جمعی را که می خواهید به آن بپیوندید و با آن کار کنید و اگر هیچ جمعی مطلوب شما نیست خود یک گروه را پایه گذارید و با عده ای کار جمعی کنید

No Image

بحث های نظری سازمان خودرهاگران – جزوه ی شماره ی یک

جولای 30, 2010 admin 0

اما جمهوری اسلامی در حذف استادان سکولار و پاکسازی و اسلامی کردن دانشگاه‌ها در سی‌سال اخیر موفق نبوده و این پروژه در طولانی‌مدت به شکست انجامیده است. به همین دلیل است که پس از سی‌سال دوباره زمزمه‌های حذف استادان سکولار به گوش می‌رسد. نقطه‌ی شروع حذف و پاکسازی استادان چپ و سکولار به انقلاب فرهنگی باز می‌گردد.

No Image

خود رها گران: اراده گرایی و کنشگری

جولای 26, 2010 admin 1

نگاه کردن امور یک چیز است، نگاه کردن برای فهمیدن چیز دیگری است و نگاه کردن برای فهمیدن و عمل کردن، باز چیزی دیگر آنها که فقط نظاره می کنند تماشاچیان خوبی هستند، آنها که نظاره و تفسیر می کنند تفسیرگرند اما فقط آنان که […]

No Image

چند نکته در مورد چگونگی برخورد با شرایط بازداشت و بازجویی

جولای 12, 2010 admin 1

در برخورد اول معمولا با تندی و عتاب و تهدید و ارعاب برخورد می کنند.در این مرحله بدون آنکه واقعا از تهدیداتشان بترسیم باید وانمود کنیم که ترسیده ایم،در حقیقت باید آنها را به این وسیله فریب بدهیم و آنها را از ادامه فشارها بازداشته و منصرف نماییم،از طرفی در این مرحله نباید خود را واداده و تن به اعتراف و لو دادن اطلاعات و افراد بنماییم.

No Image

جریانی که بتواند سازماندهی کند رهبری خواهد کرد

جولای 4, 2010 admin 0

یک سال پس از آغاز جنبش آزادیخواهی مردم ایران دو موضوع اصلی به عنوان کمبودهای اصلی آن مطرح می شود: رهبری و سازماندهی. این واقعیتی است که جنبش فاقد یک مدیریت (رهبری) کارآ و هدفمند و نیز فاقد سازماندهی لازم برای مقابله با دستگاه سرکوب نظام می باشد. درباره ی این که چگونه می توان به این دو نیاز مشخص جنبش پاسخ گفت سخن بسیار است. لیکن به نظر می رسد که در یک تحلیل ارگانیک برقراری رابطه میان این دو اجتناب ناپذیر باشد.